Cynllun hyfforddi BBC Cymru i 200 o bobl ddi-waith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth Strategaeth a Digidol BBC Cymru, Rhys Evans, yn lansio'r cynllun

Bydd hyd at 200 o bobl ddi-waith yng Nghymru'n cael cynnig bod yn hyfforddeion BBC Cymru i hybu eu cyfleoedd i gael swydd ac i ddatblygu sgiliau digidol.

Bydd y cynllun hyfforddi dau fis o hyd yn cynnwys hyfforddiant er mwyn helpu pobl i ddatblygu sgiliau allweddol fel gweithio mewn tîm, datblygu hyder er mwyn eu helpu i ddod o hyd i waith yn ogystal â dysgu sgiliau digidol fel creu gwefannau syml a fideos byr ar gyfer y we.

Mae'r cyhoeddiad yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol yng Nghaerdydd a'r cynllun oherwydd partneriaeth rhwng BBC Cymru, Llywodraeth Cymru ac Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU.

'Rhan hanfodol'

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales: "Mae'r BBC mewn sefyllfa unigryw i gysylltu ein pobl ifanc fwyaf creadigol gyda chwmnïau yng Nghymru sy'n arwain y ffordd yn y maes digidol.

"Mae'r cynllun hwn, y mwyaf o'i fath yng Nghymru, yn rhan hanfodol o gynlluniau BBC Cymru i helpu i agor y diwydiannau creadigol a digidol yng Nghymru i ystod llawer ehangach o bobl o bob cefndir.

"Bydd hefyd yn helpu i fynd i'r afael â'r angen cynyddol am sgiliau digidol ar draws y diwydiant a busnes yng Nghymru."

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yn cynllun yn dysgu sgiliau digidol sylfaenol fel creu gwefannau syml ar gyfer y we

Mae BBC Cymru yn gweithio'n agos gydag S4C ac amrywiaeth o gwmnïau cyfryngau digidol i nodi cyfleoedd addas ar gyfer hyfforddeion newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r cyfleoedd hyfforddiant drwy ei gynllun Barod am Waith.

Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC: "Rwy'n falch iawn y bydd y fenter hon ar y cyd gyda'r BBC yn cefnogi hyd at 200 o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc a fydd yn eu helpu i ennill sgiliau a phrofiad digidol gwerthfawr.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rhodri Talfan Davies bod y cynllun yn rhan hanfodol o gynlluniau BBC Cymru

'Y trywydd iawn'

"Nid yn unig y bydd cyfleoedd Make It Digital yn mynd rhan o'r ffordd i fynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr - fe fyddan nhw hefyd yn golygu bod yr ymgeiswyr llwyddiannus ar y trywydd iawn ar gyfer gyrfa gyffrous a llawn boddhad."

Mae'r cynllun wedi'i anelu at bobl 18 oed a hŷn sy'n ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau.

Bydd hyfforddiant yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam a Bangor.

Dywedodd y BBC y bydden nhw'n darparu'r cynllun yn y DU yn ystod yr haf, gan greu llefydd hyfforddiant ar gyfer hyd at 5,000.