Cyn blismyn yn dwyn achos yn erbyn prif gwnstabl

  • Cyhoeddwyd
Lynette White
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Lynette White ei llofruddio yn 1988

Mae dyddiad wedi ei bennu ar gyfer achos Uchel Lys lle mae wyth o gyn blismyn Heddlu De Cymru'n dwyn achos yn erbyn prif gwnstabl.

Bedair blynedd yn ôl roedd y plismyn yn wynebu cyhuddiad o lygredd yn sgil yr ymchwiliad i lofruddiaeth Lynette White yn 1988.

Daeth yr achos i ben am nad oedd yr heddlu na Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi datgelu tystiolaeth.

Doedd dim modd dod o hyd i flychau oedd yn cynnwys tystiolaeth y dylai'r amddiffyn fod wedi ei gweld.

Bydd gwrandawiad rhagarweiniol fis nesa ac achos llawn yn Hydref.

Y rhai sy'n dwyn yr achos yw'r cyn Brif Arolygwyr Graham Mouncher a Richard Powell, y cyn Brif Uwcharolygydd Thomas Page a'r cyn dditectifs Michael Daniels, Paul Jennings, Paul Stephen, Peter Greenwood a John Seaford.

Dywedodd yr heddlu nad oedd yn briodol iddyn nhw roi sylw.