Colofn Jo Blog

Cyhoeddwyd

Mae ganddo farn am bopeth dan haul a does ganddo ddim ofn corddi'r dyfroedd, ac rwan mae'n cael dweud ei ddweud ar wefan Cymru Fyw! Mi fyddwch chi naill ai'n cytuno gyda sylwadau Jo Blog neu yn ysgwyd eich pen yn ffyrnig.

Yn ei golofn gynta, pwnc amserol iawn sydd yn corddi Jo:

"Y blydi Mimosa"

Co ni off! Ac o'n i angen rhywbeth i nghychwyn i off. O'n i wedi cael fy nghompiwtar newydd ac yn rhyw led awydd rhannu fy noethineb 'da'r byd yn hytrach na jyst y gath. A dyma fi wedi cael yr esgus.

Y blydi Mimosa. Mae hi wedi cychwyn o Lerpwl a dwi'n cymryd mai hyd y fordaith yw'r gwahaniaeth rhwng y sbloets honno a 'Gŵyl y Glaniad' ym Mhatagonia ym mis Gorffennaf.

Mae'r dathlu yma, a'r berthynas â'r Coloni, wedi ei lyncu cymaint gan weinidogion, athrawon, beirdd a gwleidyddion fel nad oes fiw i neb feddwl go iawn am y peth.

Ond dyna fo, nhw oedd tu ôl iddo fo o'r dechrau. Pan nad oedd Gweinidogion y Llywodraeth 'da ni i arwain y gwladychiad roedd 'da ni Weinidogion yr Efengyl. A byth ers hynny mae o wedi bod yn OK.

Criw diniwed o Gymry wedi eu camarwain i deithio i fan gwyn fan draw. The grass is greener... dim ond nad oedd o ddim. I fan oedd yn wag i lywodraeth y dydd. Yr un mor wag ag oedd Cymru i lywodraeth Llundain, yr un mor wag ag oedd Tryweryn i Gorfforaeth Lerpwl.

Siawns nad oedd rhyw Batagoniad brodorol wedi edrych yn ôl yn hiraethus cyn gadael tir y cenedlaethau ar ôl?

"Wedi gwirioni"

Ers y chwedegau dwi wedi gweld fy nghyfoedion - pobl gall oedd yn y Coleg Normal 'da fi flynyddoedd mawr yn ôl - yn mynd ar ryw drip neu'i gilydd ac yn dod yn ôl wedi gwirioni. A does neb yn meddwl bod yno 'run enaid wedi byw yno cyn y Cymry.

Ar y gorau roeddan ni'n goloneiddwyr neis, ambell i 'gwmpo mas' bach ond ar y cyfan roedd popeth yn iawn.

Wrth gwrs bod yna ambell i berthynas agos rhwng fama a fancw, a thewach gwaed na dŵr ydy hi mae'n debyg. Ond mae 'na rai sy'n olrhain rhyw berthnasau mor bell nes bod nhw bron wrth giatiau Gardd Eden... jyst er mwyn cael trip.

A bellach 'dan ni hyd yn oed yn gyrru athrawon draw yno. Mae'r iaith wedi ei hachub yng Nghymru wrth gwrs - yrrwn ni ambell i athro sbâr yno! Ac i be? Fel bod Cymraeg yn gallu bod yn iaith ddosbarth yn fano hefyd?

Ond dyna ni, mae'n iawn, mae'r sefydliad wedi bendithio'r glanio a'r cofio fel ei gilydd - yn cysuro'i gilydd nad ydyn ni ddim fel coloneiddwyr eraill, cyn mynd i ffwrdd i brotestio yn erbyn y mewnlifiad i Ben Llŷn neu Balestina.

Tybed oes yna rhywun heblaw fi yn teimlo fymryn yn anghyfforddus am y peth?

Rŵan fod carnifal Lerpwl drosodd, edrychwn ni ymlaen at Ŵyl y Glaniad yn y pen arall. Os bydd o'n ddathliad iawn fe fydd cynrychiolaeth o'r brodorion cynhenid yno i ganu cân y croeso.

Ond peth debycaf mai deuawd ddigidol wedi ei chyfansoddi gan Tudur Dylan a Hector MacDonald fydd hi.

Co ni off!

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!

Straeon perthnasol