Cymeradwyo canolfan iechyd £20m yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Ysbyty Aberteifi roi'r gorau i ddarparu gwelyau ym mis Mawrth y llynedd

Mae Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, wedi cymeradwyo cynllun gwerth £20 miliwn ar gyfer canolfan iechyd yn Aberteifi, Ceredigion.

Fe fydd yn darparu gwasanaethau i gymryd lle rhai Ysbyty Aberteifi a'r ganolfan iechyd bresennol.

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda roi'r gorau i ddarparu gwelyau yn Ysbyty Aberteifi ym mis Mawrth y llynedd.

Fe wnaeth ymgyrchwyr lwyddo i gael adolygiad barnwrol ym mis Rhagfyr ond penderfynodd hwnnw o blaid y Bwrdd Iechyd.

Ymhlith y gwasanaethau fydd yn cael eu darparu mae:

  • Meddygon teulu, gan gynnwys gwasanaeth y tu allan i oriau arferol;
  • Clinigau sy'n cael eu harwain gan nyrsys;
  • Uned man anafiadau;
  • Gwasanaethau radioleg a diagnostig;
  • Gofal ar gyfer dioddefwyr dementia a'u gofalwyr.

'Cyffrous'

Fe fydd y ganolfan yn gwasanaethu de Ceredigion, gogledd Penfro a Dyffryn Teifi.

Dywedodd Mr Drakeford: "Fe fydd y ganolfan newydd yn caniatáu i'r bwrdd gynnig gwasanaethau iechyd modern a gwasanaethau cymdeithasol i bobl Aberteifi a'r ardal gyfagos.

"Mae'r prosiect yn ffordd gyffrous i fynd i'r afael â phroblemau sy'n wynebu ardaloedd gweledig ledled Cymru."

Dywedodd Eirwyn Harries, cadeirydd Cynghrair Ffrindiau Ysbyty Aberteifi, eu bod yn croesawu'r arian "a nawr rydym yn gobeithio na fydd yna fwy o oedi".

Roedd yn gobeithio y byddai'r ganolfan yn cael ei hagor yn 2019.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd: "Fe fyddwn yn cyflwyno Achos Busnes Cyflawn i'r llywodraeth yn gynar yn 2016 ... ac fe allai'r gwaith adeiladu ddechrau yng ngwanwyn 2016."