Gyr o wartheg yn difrodi hofrennydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Difrod i'r hofrennydd Bell Jetranger III

Mae gyr o wartheg wedi achosi difrod sylweddol i hofrennydd yn Sir Gaerfyrddin ar ôl iddyn nhw ddianc o gae.

Roedd yr hofrennydd Bell Jetranger III wedi ei barcio ym Mhenbre dros y penwythnos ble roedd yn hedfan aelodau'r cyhoedd yn Ffair Gemau Cymru.

Dros nos ar y nos Sadwrn, fe wnaeth y gwartheg rhwbio eu hunan yn erbyn yr hofrennydd, can dolcio paneli a thorri ffenest.

Fe wnaeth y gwartheg ddifrodi system drydanol yr hofrennydd yn ogystal.

Tudur Williams o Fly Heli Wales sy'n berchen ar yr hofrennydd, sydd fel arfer yn cael ei gadw ym Maes Awyr Hwlffordd.

Dywedodd y bydd rhaid iddo gael ei gymryd i ganolbarth Lloegr i gael ei drwsio, ac mae'n credu y bydd rhaid cael rhannau newydd o'r Unol Daleithiau.

"Mae hi'n amser anghyfleus iawn," meddai Mr Williams. "Dydi o ddim yn rhywbeth sy'n digwydd pob dydd."

Bu rhaid i'r cwmni ganslo teithiau pleser ar ail ddiwrnod y ffair gemau oherwydd y difrod, a dydy hi ddim yn glir pryd fydd yr hofrennydd wedi ei drwsio.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr hofrennydd Bell Jetranger III wedi ei barcio ym Mhenbre pan gafodd ei ddifrodi