Llywodraeth Cymru: Cynllun £20m i helpu busnesau i dyfu

  • Cyhoeddwyd
Business meetingFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Bydd penaethiaid cwmnïau yn cael cynnig hyfforddiant gan entrepreneuriaid

Bydd busnesau newydd yn cael cynnig hyfforddiant arbenigol gan entrepreneuriaid, fel rhan o gynllun gwerth £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Nod Rhaglen Cyflymu Twf yw annog busnesau i dyfu'n gyflym, a chreu dros 10,000 o swyddi dros y chwe blynedd nesaf.

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar geisio helpu 1,000 o gwmnïau bychain a maint canolig sydd â photensial i werthu i wledydd tramor, gyda'r gobaith o gynyddu allforion hyd at £200 miliwn.

Dywedodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart fod y targedau'n realistig ac y byddan nhw'n sicrhau twf cynaliadwy.

"Mae Cyflymu Twf Busnes Cymru wedi'i llunio er mwyn cynorthwyo cwmnïau i gyrraedd eu potensial," meddai.

"Mae'n fodd i'w rhoi ar y trywydd cyflym fel eu bod yn cyrraedd y lefel nesaf. Ar yr un adeg, bydd yn sicrhau nifer sylweddol o swyddi newydd, cynyddu nifer yr allforion a chefnogi twf busnes cynaliadwy."

Amcanion

Mae prif amcanion y rhaglen yn cynnwys:

  • Creu 10,000 o swyddi newydd;
  • Cefnogi 1,000 o fusnesau;
  • Cynyddu allforion £200m;
  • £200m o fuddsoddiad yn y sector preifat;
  • Cynnydd o dros £510m mewn trosiant.

Mae'r rhaglen yn rhan o wasanaeth llawn Busnes Cymru, sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan y llywodraeth a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Mae'n canolbwyntio ar y meysydd penodol lle mae angen cymorth i sicrhau twf cyflym.