Dyn yn 'gwenu' adeg ymosodiad yn siop Tesco, Yr Wyddgrug

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunZack Davies mewn ymddangosiad llys cynharach

Mae achos wedi dechrau yn erbyn dyn o'r Wyddgrug sydd wedi'i gyhuddo o geisio llofruddio dyn mewn ymosodiad gyda machete a morthwyl mewn archfarchnad yn y dre'.

Mae Zack Davies yn gwadu ceisio lladd Dr Sarandev Bhambra, deintydd dan hyfforddiant, yn siop Tesco ym mis Ionawr, ond mae'n cyfadde' achosi newid bwriadol.

Honnodd yr erlyniad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Mr Davies, 26, wedi dilyn Dr Bhambra i'r archfarchnad cyn ymosod arno yn "fwystfilaidd a heb gymhelliad" fel "modd o ddial am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby".

Roedd Dr Bhambra ar egwyl cinio pan ddigwyddodd yr ymosodiad tua 13:40 ar 14 Ionawr.

disgrifiad o’r llunFe ddigwyddodd yr ymosodiad yn archfarchnad Tesco yn Yr Wyddgrug yn Ionawr 2015

'Gwenu a gweiddi'

Yn ôl Sion ap Mihangel ar ran yr erlyniad, roedd Mr Davies yn "gwenu a gweiddi ... roedd ganddo forthwyl mewn un llaw a machete yn y llall".

Dywedodd yr erlyniad fod Dr Bhambra yn cerdded yn y siop pan deimlodd "ergyd nerthol" i gefn ei ben a chlywodd rywun yn gweiddi'r tu ôl iddo.

Wrth iddo godi'i fraich i amddiffyn ei hun, bu bron i'w law gael ei thorri ffwrdd.

Cafodd Dr Bhambra "anafiadau difrifol a newidiodd ei fywyd". Ar un adeg fe lwyddodd i ddianc ond fe ddisgynnodd, cyn i Mr Davies ymosod arno eto.

Ymyrryd

Clywodd y llys fod cyn filwr, Peter Michael Fuller, oedd yn siopa yn yr archfarchnad ar y pryd, wedi achub bywyd Dr Bhambra drwy atal yr ymosodiad.

Yn ôl Mr Fuller, roedd yn un o'r "achosion gwaetha' o drais iddo eu gweld erioed".

Dywedodd yr erlyniad: "Roedd aelod o'r cyhoedd yn ddigon dewr i ymyrryd a pherswadiodd y diffynnydd i roi'r morthwyl a'r machete i lawr."

Ychwanegodd: "Dywed yr erlyniad fod hwn yn ymgais clir gan y diffynnydd i ladd Dr Bhambra."

Mae'r erlyniad wedi dweud bod Mr Davies wedi mynd allan gyda'r bwriad o ymosod ar gariad ei fam ond methodd â'i ffeindio a thargedodd Dr Bhambra oherwydd ei hil a'i "olwg Asiaidd".

"Cymhelliad hiliol oedd i'r ymosodiad hwn ... wrth iddo ddigwydd roedd yn gweiddi geiriau fel 'grym y gwynion', 'dyma'r dial', ac 'mae hyn ar ran Lee Rigby'."

Roedd Mr Davies wedi dweud wrth yr heddlu mai "moment o wallgofrwydd" oedd y cyfan ac nad oedd wedi bwriadu lladd Dr Bhambra o'r cychwyn, ond ei fod yn clywed lleisiau yn dweud wrtho am ei ddilyn ac ymosod arno.

ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunCafodd y milwr Lee Rigby ei lofruddio'r tu allan i farics yn Woolwich ym mis Mai 2013

'Ergyd nerthol'

Clywodd y llys fod eitemau'n ymwneud â goruchafiaeth pobl wyn a Natsïaeth wedi'u darganfod yng nghartre'r diffynnydd.

Dywedodd Mr Davies wrth yr heddlu ei fod yn aelod o sefydliad asgell dde eithafol, ond ei fod wedi gweithredu ar ei ben ei hun yn yr archfarchnad.

Fe glywodd y llys hefyd fod Mr Davies wedi cael ei ddiarddel o'r ysgol pan oedd tua 11 neu 12 oed am fynd â chyllell yno i ymosod ar gyd ddisgybl.

Mae Mr Davies yn gwadu llofruddiaeth ond fe blediodd yn euog i gyhuddiad arall o ymosod yn fwriadol.

Clywodd y rheithgor ei fod yn derbyn ei fod yn gyfrifol am anafiadau Dr Bhambra ond nad oedd yn bwriadu ei ladd.

Mae'r achos yn parhau.