Ateb y Galw: Stifyn Parri

Published

Yr wythnos yma yr actor, cyflwynydd a chynhyrchydd Stifyn Parri sy'n cael ei holi gan Cymru Fyw, wedi iddo gael ei enwebu gan ei ffrind agos, y cyflwynydd tywydd Siân Lloyd.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Iste ar lin Mam yn deud wrth hi am beidio â phoeni ac i stopio crio tra roedd gen i waed yn llifo o 'mhen wedi i mi drio neidio, gan ddefnyddio'r soffa fel trampolîn, glanio yn y pram, rholio'r pram ar draws yr ystafell er mwyn troi'r teledu ymlaen.

Yn anffodus roedd mam wedi symud y pram a glaniais ar fy nhalcen yn erbyn y bwrdd coffi yn ddwy oed!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Wei Wei Wong, merch Cheiniaidd a oedd yn dawnsio efo'r Young Generation ar y teledu.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Torri gwynt o flaen Arolygydd Ysgolion yr HMI wrth ddangos fy noniau ar y trampolîn yn Ysgol Morgan Llwyd yn 15 oed.

image caption"Dwi mor falch nad yw Stifyn Parri yn un o'r selebs yn y gyfres hon!"

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Ddoe. Dwi'n crio lot gormod. Pob pennod o Long Lost Family a One Born Every Minute, a sawl ffilm.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes, torri ar draws pobl yn siarad gan fod fy mrwdfrydedd yn gryfach na fi.

Dy hoff ddinas yn y byd?

Efrog Newydd heb os nac onibai.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Mi drefnais i barti i fy ffrindiau i gyd a fy nheulu i ddiolch iddyn nhw am 50 mlynedd o lawenydd pur i'm mhenblwydd. Noson a thrichwarter.

Oes gen ti datŵ?

Yn anffodus nacoes. Pan gychwynais i'r Gymdeithas SWS blynyddoedd yn ôl, roeddwn i isho cael y logo ar foch fy nhin sef sws, fel bod rhywun wedi cusanu fy moch a gadael siap y gwefusau mewn lipstic, ond mi ddwedodd y tattooist fod fy nghroen ddim yn ddigon ifanc i ddangos y siâp yn glir.

Am cheek! Erioed wedi maddau iddo.

image caption"Wel Lowri, mae'r lle mae'n neis ond dio ddim cystal â siop 'fish and chips' mam yn Rhos"

Beth yw dy hoff lyfr?

'Tales of the City' gan Armistead Maupin

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

T Shirts Du, mae gen i gannoedd!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Weles i 'London Rd,' sef ffilm a oedd yn seiliedig ar ddrama o'r National Theatre yn wreiddiol. Roedd llawer o ffrindiau yn y ffilm, ac yn falch iawn ohonyn nhw

Dy hoff albwm?

Hounds of Love gan Kate Bush

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddi di'n ei ddewis?

Squid gyda halen a phupur a chilli. Fish a Chips ( roedd Mam yn rhedeg shop Fish a Chips ) a Affogato - sef Hufen Ia vanilla da, hefo bisgedi wedi eu malu a shot o espresso.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Ffonio bob tro.

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Neb arall i fod yn honest , yn hapus bod yn fi, ond os oes raid - Cameron Mackintosh - cynhyrchydd gorau 'r byd.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Heledd Cynwal.

image copyrightS4C
image captionStifyn yn cyd-gyflwyno Siôn a Siân gyda Heledd Cynwal

Pynciau Cysylltiedig