Cefnogaeth i fusnesau cymdeithasol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Antur Stiniog ymhlith cannoedd o fentrau cymdeithasol yng Nghymru

Mae cynllun, sy'n golygu bod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn creu 500 o swyddi, yn cael ei lansio'n ddiweddarach.

Mae'r £11m - o gronfeydd Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru - yn helpu sefydlu prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru.

Bydd y prosiect yn cynnig cymorth i fusnesau cydweithredol a mentrau cymdeithasol er mwyn iddyn nhw ehangu.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt AC: "Mae'r sector yn chwarae rôl bwysig o ran cefnogi economïau lleol, yn enwedig mewn ardaloedd dan anfantais.

'Cefnogi'

"Rwy'n falch iawn y bydd y buddsoddiad hwn yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn helpu i gefnogi a datblygu'r sector er mwyn iddi barhau i wneud cyfraniad gwerthfawr."

Dywedodd Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Gydweithredol Cymru: "Mae busnesau cymdeithasol yn cynnig swyddi a chyflogaeth mewn nifer o wahanol sectorau, gan weithio hefyd tuag at gyflawni amcanion cymdeithasol a gwneud yn siŵr eu bod yn gallu gwneud elw.

"Rydyn ni'n credu bod potensial mawr i fusnesau cymdeithasol ddatblygu ymhellach yng Nghymru. Maen nhw'n sylfaen i'r economi ehangach ac yn aml yn llenwi'r meysydd nad yw'r sector gyhoeddus yn fodlon eu hystyried ..."

disgrifiad o’r llunY Gweindog Cyllid Jane Hutt AC sy'n cyhoeddi'r cynllun