Dathlu pen-blwydd Ras yr Wyddfa

  • Cyhoeddwyd
ras wyddfa
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhedwyr yn dod o bellafoedd byd i gystadlu yn Ras yr Wyddfa

Mae eleni yn flwyddyn hanesyddol i Ras yr Wyddfa gan fod deugain 'mlynedd ers ei sefydlu ym 1976.

I ddathlu mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd a Phwyllgor y Ras wedi bod yn cydweithio i greu arddangosfa gymunedol o atgofion lleol.

Ken Jones oedd sylfaenydd y ras yn 1976. Dywedodd: "Chwilfrydedd yn fwy na dim oedd y syniad i gychwyn y ras yn y lle cyntaf. Ym mis Mai 1976 cefais y syniad i drefnu ras o'r pentref i gopa'r Wyddfa ac yn ôl."

"Cychwynnwyd y ras gyntaf yn union ger gwesty Prince of Wales ac o flaen gorymdaith carnifal y pentref."

Yn y ras gyntaf yn 1976, fe ddaeth 86 o redwyr i wynebu'r her o deithio o bentref Llanberis i gopa'r Wyddfa ac yn ôl.

Yn ras 2014, fe wnaeth 650 o redwyr gystadlu - y nifer mwyaf erioed - gyda'r Eidalwr Cesare Maestri yn fuddugol.

Mae'r berthynnas agos gyda'r Eidal yn dyddio nôl i 1980 pan wnaeth y ras efeillio gyda ras y Trofeo Vanoni sy'n cael ei chynnal yn flynyddol ym mhentre Morbegno wrth droed yr Alpau Eidalaidd.

Disgrifiad o’r llun,
Cystadleuwyr yn golchi traed ar ôl rhedeg Ras y Plant

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

"Dros y deugain mlynedd diwethaf, mae Ras yr Wyddfa wedi datblygu i ddenu pobl o wledydd ar draws y byd yma i Wynedd ac mae'n ddigwyddiad yr ydym yn falch iawn ohoni fel un sy'n hyrwyddo'r ardal fel lleoliad ar gyfer mwynhau gweithgareddau awyr agored yma yn ein hamgylchedd naturiol anhygoel.

"Mae'r arddangosfa yma yn adrodd hanes y ras ar hyd y blynyddoedd trwy atgofion trigolion a chystadleuwyr a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y digwyddiad a hanes lleol i alw draw i gael gweld."

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys lluniau a memorabilia ac yn rhoi cipolwg ar ambell i atgof difyr o safbwynt rhedwyr a chynulleidfa'r ras dros y 40 'mlynedd ddiwethaf.

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys eitemau fel crysau-T, rhifau rhedeg a chofroddion Malcolm Jones sydd wedi rhedeg pob un ras ers y cychwyn; tlysau a lluniau arbennig o ddifyr o Ras y Plant; lluniau sydd yn gofnod difyr o Lanberis a'i phobl ar hyd y blynyddoedd a llawer iawn mwy.

Mae'r ras yn cael ei chynnal ar 18 Gorffennaf eleni. Bydd yr arddangosfa i'w gweld yng nghanolfan ymwelwyr y Mynydd Gwefru yn Llanberis o 20 Mehefin 2015 nes 1 Medi 2015.

Disgrifiad o’r llun,
Eitemau o gasgliad Gwenllian Williams