Man geni, man draw

Mae rhain i gyd yn wynebau cyfarwydd, ond ai yma yng Nghymru y cawson nhw eu geni ta tu hwnt i Glawdd Offa?

Bu'n cynrychioli etholaeth Caernarfon am flynyddoedd, ond ble cafodd yr Arglwydd Wigley ei eni?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Ym mha wlad deithiodd Twm Morys ar drên bach y sgwarnogod gyntaf?

Ai ar dir Cymru droediodd y Prifardd Twm Morys gyntaf?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Ai Cymru yw gwlad enedigol Alex Jones?

Mae Alex yn gyrru'n rheolaidd dros bont Hafren o Gaerdydd i Lundain i weithio ar 'The One Show'. Ond ar ba ochr i'r bont y cafodd hi ei geni?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Capten ei wlad ond ai yma y cafodd Ashley Wlliams ei eni?

Roedd e ymhlith arwyr Cymru yn erbyn Gwlad Belg, ond ym mha wlad y gwelodd Ashley Williams y bêl am y tro cyntaf?

Cliciwch yma am yr ateb.

Image caption Ydych chi wedi clywed y newyddion am fan geni Huw Edwards?

Beth am y newyddiadurwr Huw Edwards? O ble daeth y newyddion am ei enedigaeth?

Cliciwch yma i weld.

Image copyright S4C
Image caption Oes Cymro mwy Cymreig na Dai Jones?

Peidiwch bod yn hurt! Does bosib na chafodd Dai Jones ei eni yng nghefn gwlad Cymru!

Cliciwch yma i weld.

Image caption Pa mor bell i'r Gogledd gafodd George North ei eni?

Cafodd George North ei fagu dros bont Menai ar Ynys Môn. Ond ai'r ochr hon i bont Hafren y cafodd e ei eni? Cliciwch yma i weld.

Image caption Ydi Gwreiddiau Dwfn Gruff Rhys yma yng Nghymru

Ac yn olaf, ai yng Nghymru y canodd Gruff Rhys o'r Super Furry Animals ei nodyn cyntaf? Cliciwch yma i weld.