Gweithiwr iechyd yncael ei charcharu am ddwyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunAthena

Mae gweithiwr iechyd wedi ei charcharu am 16 mis, wedi iddi gyfaddef naw cyhuddiad o ddwyn gan gleifion canser oedd yn yr ysbyty.

Roedd Jacqueline Perry, 49 oed o Dreforys, wedi cyfaddef dwyn arian, meddyginiaeth a gemwaith gan gleifion oedd yn lled-ymwybodol yn Ysbyty Treforys.

Digwyddodd y troseddau pan oedd Perry yn gweithio yn yr ysbyty rhwng Tachwedd 2014 ac Ionawr 2015.

Mewn gwrandawiad blaenorol, clywodd ynadon bod Perry wedi dwyn tair modrwy aur werth £1,800 gan Nancy Thomas, oedd yn 89 oed ac yn dioddef o ganser.

Clywodd y llys yn ystod yr achos bod Perry hefyd wedi dwyn modrwy aur gan glaf oedd yn dioddef o ganser y stumog, a waledi yn cynnwys arian gan gleifion eraill ar y ward.

Dywedodd y barnwr, Y Cofiadur Christopher Clee QC:

"Mae Ward G yn ward lawfeddygol. Mae'r cleifion yn sâl iawn. Mae'r mwyafrif yn oedrannus ac yn fregus.

"Mae hon yn wir yn drosedd ffiaidd... Rydych wedi dod ag anfri ar yr holl broffesiwn."

Straeon perthnasol