O ble gest ti'r ddawn?

Dyma'r gyflwynwraig Alex Jones yn 'La bamba', un o'r rhaglenni cyntaf iddi gyflwyno erioed i S4C Image copyright S4C
Image caption Dyma'r gyflwynwraig Alex Jones yn 'La bamba', un o'r rhaglenni cyntaf iddi gyflwyno erioed i S4C

Mae pawb yn gorfod dechrau rhywle, ac mae'n siŵr fod y rhan fwyaf ohonom ni â lluniau ohonom yn edrych yn ifanc ac yn ddiniwed.

Yn ddigon ffodus, does neb yn gwneud yr ymdrech i chwilio drwy'r archifau a'u cyhoeddi nhw mewn erthygl sydd yn cael ei gweld gan genedl gyfan. A wel, dyna yw pris enwogrwydd mae'n siŵr. Mwynhewch!

Image copyright S4C
Image caption 'Dydyn nhw'n edrych yn ddiniwed?

Faint o'r cyflwynwyr 'Planed Plant' yma fedrwch chi enwi? Cliciwch yma am eu henwau i gyd.

Image caption Ai ar ôl gweld y llun hwn ddaethon nhw lan gyda'r enw 'Spike' i gymeriad Rhys Ifans yn 'Notting Hill'?
Image caption Cyflwynwyr Bilidowcar tua 1982. Ydy'r ferch â'r gwallt tywyll yn edrych yn gyfarwydd i chi? Ie, Angharad Mair gyda Dewi Rhys Williams, yr actor, wrth ei hochr ac Emyr Davies ar y chwith.
Image caption Nabod y digrifwr ar y dde? 'Eddie Butler' ei hun, y digrifwr Iwan John sydd wrthi'n poeni am glogyn y brenin
Image caption Pwy sy'n chwarae DJ priodas mewn pennod o 'Just Good Friends' yn 1984? Yr actor Stifyn Parri, dyna pwy
Image caption Yr actor Matthew Rhys yn ymddangos ar y rhaglen i-Dot ar S4C gyda Beca Evans a Matthew Glyn
Image caption Nawr te. Pwy sy'n medru gweld Siân James, Betsan Powys a Ieuan Rhys yn y llun yma? Mae un actor byd enwog arall yma hefyd. Fedrwch chi ei weld a'i adnabod?

Ydych chi wedi llwyddo i weld Siân James, Betsan Powys a Ieuan Rhys? Mae'r ateb yma.

Pwy yw'r actor adnabyddus arall? Anfonwch eich cynigion:

Twitter: @BBCCymruFyw

E-bost: cymrufyw@bbc.co.uk