Heddlu'n ymchwilio ar ôl i blant ysgol gymryd 'sylwedd'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Ysgol Uwchradd Llanwern
disgrifiad o’r llunMae ymchwiliad wedi ei lansio yn Ysgol Uwchradd Llanwern ger Casnewydd

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i naw o blant gael eu cludo i'r ysbyty ar ôl cymryd "sylwedd" mewn ysgol.

Cafon nhw eu galw i Ysgol Uwchradd Llanwern ger Casnewydd am 12:10 yn dilyn adroddiadau bod naw o ddisgyblion yn teimlo'n sâl.

Yn wreiddiol, fe gafodd merch 14 oed, pum merch 13 oed, dwy ferch 12 oed a bachgen 11 oed eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent i gael triniaeth.

Does dim un o'r plant mewn cyflwr difrifol ac fe gafodd rhai eu cymryd i'r ysbyty rhag ofn bod problemau.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan fod pob un o'r plant heblaw un wedi eu rhyddhau o'r ysbyty erbyn yn hwyr bnawn Iau.

Dywedodd yr heddlu bod ymchwiliadau'n parhau i geisio deall yn union beth ddigwyddodd, beth oedd y sylwedd ac o ble y daeth.