Hunanladdiad yn dilyn ymosodiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Sir Gaer
Disgrifiad o’r llun, Ceri Linden

Mae crwner wedi cofnodi bod dynes o Fae Colwyn wedi lladd ei hun ar ôl iddi gael ei threisio gan yrrwr tacsi ffug. Cafodd y dyn ei garcharu'n ddiweddarach o ganlyniad i dystiolaeth fideo'r ddynes.

Fe aeth Ceri Linden i mewn i dacsi ar noson allan yng Nghaer ar 10 Awst y llynedd, ond roedd y cerbyd yn cael ei yrru gan Mansood Mansouri, aeth â hi i'w gartref ac ymosod arni.

Ddydd Mercher fe glywodd y cwest yn Llandudno ddatganiad gan fam Ceri, ei bod wedi dod o hyd i'w merch yn eistedd ar gadair yng nghartref y teulu ym Mochdre ychydig ddyddiau ar ôl i Ceri roi tystiolaeth ar gamera i Heddlu Sir Caer am yr ymosodiad.

Dywedodd Ceri wrth ei mam, Eleri Linden, ei bod yn ei charu a'i bod wedi cymryd 100 o dabledi Proponalol. Galwodd Mrs Linden y gwasanaethau brys, ac fe gafodd Ceri ei chludo i'r ysbyty lle bu farw.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Sir Gaer
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Masood Mansouri, 33, ei garcharu am 13 mlynedd am gipio a threisio Ceri Linden

Gorddos tabledi

Dywedodd y crwner Nicola Jones bod archwiliad post mortem yn dangos mai'r unig beth allai fod wedi achosi ei marwolaeth oedd y tabledi. Roedd hi wedi cymryd pum gwaith mwy na'r dôs arferol. Dywedodd y crwner hefyd fod yr hyn yr oedd Ceri wedi dweud wrth ei mam yn ystod y sgwrs cyn ei marwolaeth yn dangos fod ganddi fwriad i ladd ei hun, a'i bod wedi cymryd y tabledi'n wirfoddol.

Esboniodd Nicola Jones ei bod yn deall fod Mrs Linden yn pryderu am yr amser yr oedd wedi ei gymryd i'r ambiwlans gyrraedd ei thŷ a phryderon y gallai'r canlyniad fod wedi bod yn wahanol petai'r ambiwlans wedi cyrraedd o fewn y targed disgwyliedig o wyth munud.

Dywedodd wrth Mrs Linden ei bod wedi nodi ei phryderon, ond nad oedd gan y llys y grym i ymchwilio i'r mater. Dywedodd hefyd ei bod yn deall fod Mrs Linden yn parhau i ymchwilio i'r pryderon hynny ar ei liwt ei hun.