Chwech ar draws - P.r.i.o.d.i?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, The Times
disgrifiad o’r llunRhan o groesair y Times ddydd Mawrth

Mae dyn wedi dyweddïo gyda'i gariad mewn ffordd anarferol ac unigryw, a bu'n rhaid iddi hi wneud dipyn o grafu pen cyn derbyn y cynnig.

Mae Matthew Dick yn hoff iawn o'r croesair anodd sy'n ymddangos ym mhapur newydd The Times yn ddyddiol, ac felly fe aeth ati gyda chydweithrediad trefnwyr y croesair i ysgrifennu cais fyddai'n gofyn i'w gariad o Gymru, Delyth Hughes, i'w briodi yng nghroesair y papur ddydd Mawrth.

Aeth Mr Dick ati gyda chymorth Richard Rogan, golygydd croeseiriau'r Times, i ysgrifennu nifer o gliwiau er mwyn i Delyth eu dadansoddi tra roedd y ddau ar wyliau yng Nghernyw.

Un o'r cliwiau oedd "Pretty Welsh girl widely thought not to be all there," a'r ateb yn y pen draw, oedd Delyth. Mae Delyth yn golygu 'pretty' yn Gymraeg, gyda'r enw yn ymddangos yn y geiriau 'widely thought'.

Drwy ateb nifer o gliwiau eraill (yr un mor astrus) fe lwyddodd Delyth i ddadansoddi'r neges. Ei hymateb cyntaf oedd dweud 'Na' - fel jôc, ond yna fe dderbyniodd y gwahoddiad yn sydyn iawn.

Dywedodd Mr Rogers mai dyma'r tro cyntaf iddo fod yn rhan o greu croesair mor bersonol ac unigryw. Mae'r croesair, sy'n enwog am fod yn anodd i'w ddadansoddi, wedi ymddangos ym mhapur newydd y Times ers 85 o flynyddoedd.