Cwest: Byddai milwyr 'wedi goroesi'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MOD/PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts ym mis Gorffennaf 2013

Clywodd cwest mai 'bach iawn yw'r amheuaeth' y byddai dau filwr wedi goroesi pe bai nhw wedi rhoi'r gorau i gwrs hyfforddi ym Mannau Brycheiniog yn gynharach yn y dydd.

Bu farw'r is gorporal Craig Roberts, a'r is gorporal Edwards Maher ar ôl iddynt orboethi ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn yn 2016 yn ystod cwrs hyffordd 16 milltir yr SAS.

Dywedodd yr Athro George Havenith, arbenigwr ar orboethi, ei fod o'n 'bendant' y byddai monitro gofalus o'u cyflwr tuag awr cyn iddynt farw wedi achub eu bywydau.

Ychwanegodd y dylai'r rhai oedd yn goruchwylio fod wedi cael rhybudd o'r peryglon, pan aeth milwyr eraill yn sâl oherwydd gorboethi yn gynharach yn y dydd.

Dywedodd yr Athro Havenith: "Yr hyn fyddwn wedi ei ddisgwyl o stopio is gorporal Roberts ar safle goruchwylio 5, fyddai y byddai wedi goroesi."

"Mae'r hyn rwy'n ddyfalu wedi ei selio ar ddisgwyl i'r person dan sylw gael y driniaeth gorau posib yn y safle goruchwylio, a pheidio â disgwyl iddo gerdded lawr y mynydd.

"Mae'r dybiaeth fod popeth yn cael ei wneud i'r safonau ymarfer gorau.

"Rwy'n sicr wrth bwyso a mesur yr hyn sy'n debygol, ac wrth ystyried fod awr rhwng y safle goruchwylio a phryd y bu i'r milwyr gwympo i'r llawr..... mai bach iawn yw'r amheuaeth y byddai'r person hwnnw wedi goroesi."

Daeth yr Athro i gasgliad tebyg yn achos Edward Maher.

Bydd achos y trydydd milwr i farw, y Corporal James Dunsby, yn cael ei drafodd yn ddiweddarach yn y cwest.

Mae'r achos yn parhau.