Cwmni o Gaerdydd yn creu 100 o swyddi

  • Cyhoeddwyd
EscentualFfynhonnell y llun, Arall

Mae dyn o Gaerdydd a ddechreuodd werthu nwyddau harddwch ar y we o garej ei rieni wedi ehangu ei gwmni a symud i ganolfan weithredu newydd yng Nghaerdydd, gan greu 100 o swyddi.

Mae disgwyl y bydd trosiant cwmni Escentual.com yn cynyddu i dros £40 miliwn yn ystod y tair blynedd nesaf.

Dechreuodd Rakesh Aggarwal y cwmni Escentual.com yn 2000. Bellach mae'r cwmni wedi symud i'w gartref newydd yn Ocean Park, Caerdydd.

Mae'r ganolfan weithredu a'r pencadlys newydd deirgwaith maint y safle blaenorol yng Nghaerdydd. Bydd hyn yn caniatáu i Escentual, sy'n gwerthu deunydd cosmetig a phersawr safonol gan gynnwys deunydd Dior a Chanel, gynyddu'r dewis o gynnyrch y mae'n ei werthu o 5,000 i 15,000 o eitemau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu cyllid busnes at y fenter gan sicrhau bod modd i'r cwmni fwrw ymlaen â'r cynllun i ehangu.

Bydd hyn yn creu 100 o swyddi dros y ddwy flynedd nesaf ac yn diogelu 20 o swyddi eraill.

Cefnogaeth

Dywedodd Rakesh Aggarwal: "Mae'r gefnogaeth arbennig rydym wedi'i chael gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn ffactor allweddol i lwyddiant Escentual.com.

"O ganlyniad, mae'r cwmni bellach yn un o'r prif fasnachwyr harddwch ar-lein yn Ewrop.

"Rydym wedi cael cymorth ariannol i dyfu yn y tymor hir, cymorth i ddod o hyd i'n safle newydd mwy o faint yng Nghaerdydd a chyngor cynllunio arbennig.

"Rheswm arall dros lwyddiant y cwmni yw ansawdd uchel y staff sy'n dod o Gaerdydd yn benodol ac o Gymru yn gyffredinol.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Mae twf Escentual a nifer sylweddol y swyddi y mae'r cwmni'n eu creu yn dangos pa mor bwysig yw swyddogaeth entrepreneuriaid i'r economi.

"Mae Escentual.com wedi bod yn masnachu ar-lein am 15 mlynedd a dyma un o'r cwmnïau e-fasnachu deunydd harddwch sydd wedi bod wrthi hiraf yn y DU.

Yn ogystal â sicrhau twf busnes y cwmni yn y DU, mae tîm masnach rhyngwladol Llywodraeth Cymru yn trafod â'r cwmni i nodi a datblygu cyfleoedd ar gyfer twf yn Ewrop.

Y nod yw rhagori'n sylweddol ar y targed o £50 miliwn o fewn 5 mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Escentual