79 o swyddi yn y fantol yn Llangollen

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunHen safle Dobson & Crowther yn Llangollen

Mae bron 80 o swyddi yn y fantol am fod cwmni argraffu yn Llangollen wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Roedd cyhoeddiad ddydd Mawrth fod Dobson & Crowther wedi mynd i drafferthion ariannol.

Dywedodd Christopher Ratten ar ran y gweinyddwyr Baker Tilly: "Mae Dobson & Crowther wedi profi 18 mis anodd. Yn gynnar yn 2014 fe wnaeth y cwmni ailstrwythuro ei drefniadau gweithredu ar ôl colli un o'i gwsmeriaid mwyaf, ac yn hwyrach y flwyddyn honno fe symudodd y cwmni i safle newydd ar gyrion y dref.

"Er bod y cwmni mewn sefyllfa dda i fasnachu yn 2015 fe gafodd ergyd sylweddol gyda chwmni Paperlynx, oedd yn brif gyflenwr i Dobson & Crowther, yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

"Cyn i Dobson & Crowther alw'r gweinyddwyr fe edrychwyd ar fuddsoddiadau posib pellach neu werthiant. O achos sefyllfa ariannol a masnachol y cwmni nid yw wedi bod yn bosib i sicrhau cytundeb yn y cyfnod cymharol fyr sydd wedi mynd heibio.

"Mae'r gweinyddwyr yn ystyried y posibilrwydd bod y cwmni'n parhau i fasnachu am gyfnod byr er mwyn cwblhau archebion blaenorol a cheisio darganfod a oes unrhyw un arall gyda diddordeb mewn prynu'r busnes."

'Newyddion ofnadwy'

Dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ogledd Cymru: "Mae hwn yn newyddion ofnadwy i 79 o weithwyr ac i Langollen yn gyffredinol.

"Daw hyn yn dilyn penderfyniad Sainsbury's i beidio ag agor siop ar hen safle Dobson & Crowther yn Llangollen, ergyd arall i swyddi yn yr ardal."

"Rhaid i bopeth gael ei wneud i geisio sicrhau bod perchnogion newydd yn cael eu darganfod ar gyfer y busnes.

"Mae gan y cwmni weithwyr ymroddgar gyda llawer o flynyddoedd o brofiad ac rwyf yn gobeithio y bydd y gweinyddwyr yn llwyddianus wrth geisio sicrhau parhad y busnes."