Anrheg arbennig ffan mwyaf Pobol y Cwm

Alun Thomas
Gohebydd Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mwynhau cwmni rhai o sêr Pobol y Cwm

Mae un o wylwyr mwyaf selog 'Pobol y Cwm' wedi cael anrheg arbennig i ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed yr wythnos hon.

Mae Ceridwen Bumford, o Benygraig yng Nghwm Rhondda, wedi bod yn gwylio'r gyfres yn rheolaidd ers iddi ddechrau nôl ym 1974.

Wrth i Ceridwen gyrraedd carreg filltir nodedig yr wythnos hon roedd rhaglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru yno i'w gweld hi'n cael y cyfle arbennig i gwrdd â rhai o gast a chriw Pobol y Cwm.

Er nad yw Ceridwen yn siarad Cymraeg, mae hi wrth ei bodd yn gwylio hynt a helynt trigolion Cwmderi.

Aeth y teulu cyfan o'r Rhondda i stiwdio BBC Cymru ym Mae Caerdydd a chael ymweld â lleoliadau enwog fel y Deri Arms a chartrefi rhai o'r cymeriadau.

Yn ôl ei hwyres, Emma Barnaby, mae ei mamgu yn siarad am Pobol y Cwm yn rheolaidd, ac os ydyn nhw'n digwydd ymweld â hi pan fo'r rhaglen ar y teledu, does dim dewis ganddyn nhw ond gwylio gyda hi.

Ei hoff gymeriad yw Dai Ashurst, ac roedd hi ar ben ei digon yn cael cwrdd ag e yn y stiwdio.

I Emyr Wyn, sydd wedi chwarae rhan Dai ers blynyddoedd, roedd yn dipyn o anrhydedd i siarad ag un o gefnogwyr mwya'r gyfres.

"Mae'n achlysur arbennig, nage yn aml iawn mae rhywun yn cyrraedd can mlwydd oed.

"Mae hi dipyn yn hŷn na'r rhan fwya o'r cast yma, a dwi'n credu eu bod nhw wedi gofyn i fi ddweud gair bach yn y parti pen-blwydd, achos mai fi yw'r agosa ati o ran oedran".

Disgrifiad o’r llun,
Emyr Wyn yn cynnig croeso

Mwynhau

Symudodd Ceridwen gyda'i theulu o'r canolbarth i'r Rhondda pan oedd hi'n ddyflwydd oed.

Er bod ei rhieni'n siarad Cymraeg, fe gollwyd yr iaith o fewn y teulu, ond dyw hynny ddim wedi'i hatal rhag mwynhau Pobol y Cwm dros y ddeugain mlynedd diwetha'.

Un o'r criw gafodd y cyfle i gwrdd â Ceridwen oedd Rhys Carter, sy'n gweithio fel cynorthwy-ydd cynta' ar y gyfres, oedd yn rhyfeddu at ei gwybodaeth hi o Gwmderi a'i chymeriadau.

"Dwi wedi bod yma ers rhyw ugain mlynedd a mae'n sicr yn gwybod mwy na fi.

"Dyna pam mae eisiau i ni fod yn ofalus ynglŷn â beth ryn ni'n neud gyda'r gyfres - pan bod 'na wylwyr a ffans sydd mor frwd, ein bod ni'n cadw'n driw i'r cymeriadau achos maen nhw'n ei nabod nhw'n well na ni ambell waith."

I ddathlu canfed pen-blwydd Ceridwen, cafodd hi gacen arbennig a chyfle i gwrdd â'i harwyr ar ddiwrnod arbennig yng Nghwmderi.

Disgrifiad o’r llun,
Teisen i ddathlu yn y Deri
Disgrifiad o’r llun,
Y deisen