Burnham yn gwrthod Llafur ffederal

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Andy Burnham yn siarad ar raglen Good Morning Wales fore Mawrth

Mae un o'r ymgeiswyr am arweinyddiaeth y blaid Lafur, Andy Burnham, wedi dweud wrth BBC Cymru na ddylai ei blaid edrych ar ddatganoli yn "grintachlyd".

Wrth siarad ar raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales, dywedodd Mr Burnham y byddai'n penodi Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones i arwain "confensiwn cyfansoddiadol" i ystyried y berthynas rhwng plaid Lafur y DU a Llafur Cymru.

Ond gwrthododd y syniad o strwythur mwy ffederal i'r blaid, gan ddweud y byddai'n anghywir i'r blaid roi negeseuon gwahanol mewn rhannau gwahanol o'r wlad.

Yn gynharach y mis yma galwodd Gweinidog Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Leighton Andrews unwaith eto ar Lafur i symud tuag at strwythur ffederal a fyddai'n rhoi mwy o annibyniaeth i Lafur Cymru a'r Alban.

Dywedodd Mr Burnham: "Rwy'n credu y byddai'n gamgymeriad i ddechrau dweud 'ry'n ni'n siarad gydag un grŵp o etholwyr yma gyda'r neges yma a neges wahanol draw fanna'.

"Rwy'n credu ein bod wedi gweld ffactorau tebyg yng Nghymru ag y gwelon ni yn Lloegr adeg yr etholiad cyffredinol.

"Roedd pobl yn mynd tuag at UKIP efallai am eu bod yn amau ein record ar fewnfudo, ac yn gadael Llafur am y rheswm yna.

"Un o'r pethau sy'n rhaid i ni gael yn iawn fel plaid yw'r berthynas rhwng Llafur Cymru a'r blaid yn y DU, a dyna pam yr wyf wedi gofyn i Carwyn Jones arwain cynhadledd gyfansoddiadol i edrych ar y cwestiynau yma yn fanylach.

"Rwyf am weld Cymru fwy hunanlywodraethol o fewn Teyrnas Unedig gryfach. Dydw i ddim am weld Llafur yn edrych yn grintachlyd ar ddatganoli.

"Hoffwn ein gweld yn flaengar ar y mater ac rwy'n gobeithio y bydd Carwyn yn ein cynorthwyo i wneud hynny."

Straeon perthnasol