Setliad teulu wedi marwolaeth llawdriniaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Irwin Mitchell
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Martyn Rogers wythnos ar ôl cael llawdriniaeth

Mae teulu dyn fu farw ar ôl cael llawdriniaeth wedi cael setliad ariannol gan y bwrdd iechyd.

Bu farw Martyn Rogers, 66 o Gasnewydd, o wenwyno gwaed a methiant yr iau yn Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf 2012.

Ni fydd arbenigwr ar yr iau, yr Athro David Paul Berry, yn wynebu unrhyw gamau pellach ar ôl marwolaethau wyth o bobl yn ei ofal yr oedd "modd eu hosgoi".

Cafodd y cyfyngiadau ar ei hawl i weithio eu hymestyn tan Chwefror 2016 yn ddiweddar.

Nid yw maint y setliad ariannol wedi ei ddatgelu.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro: "Ar hyn o bryd nid yw'r Athro Berry yn gweithio mewn rôl glinigol i'r bwrdd iechyd wrth aros am ddiwedd gweithdrefnau mewnol y bwrdd iechyd."

Fe wnaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol roi cyfyngiadau ar yr Athro Berry ym mis Mawrth 2013.

Daeth adolygiad o 31 o'i gleifion i'r canlyniad bod modd osgoi wyth o'r 10 marwolaeth ymhlith ei gleifion.

Dywedodd Maria Davies, partner Mr Rogers: "Dydw i na fy nheulu yn teimlo ein bod ni wedi sicrhau cyfiawnder i Martyn ac fe fyddwn yn parhau i ymgyrchu a chwilio am atebion ac rydw i'n gobeithio wrth amlygu'r hyn ddigwyddodd i Martyn y gallwn sicrhau nad oes mwy o bobl yn dioddef yr un gofal ag o."

Straeon perthnasol