Cais i godi siambr gladdu 'Neolithig' yng Nghwynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Siambr gladdu All Cannings ger Devizes yn Swydd Wiltshire

Mae dau frawd yn gobeithio codi'r siambr gladdu 'Neolithig' gyntaf yng Nghymru ers dros 5,000 o flynyddoedd.

Bu Bryn a Geraint Davies yn rhan o brosiect i adeiladu siambr gladdu debyg yn sir Wiltshire y llynedd, ac maen nhw'n gobeithio cael caniatâd cynllunio i wneud yr un peth yn Sir Ddinbych.

Yn wreiddiol o Ddyffryn Tanat, Sir Drefaldwyn, mae'r ddau wedi dewis safle anghysbell rhwng Corwen a Bala maen nhw'n credu sy'n addas ar gyfer cromlech o'r fath.

"Mae o'n safle diogel, heddychlon ac addas iawn i bobl ymweld a dod yma i weddïo neu fyfyrio," dywedodd Bryn Davies, sy'n saer maen o Amlwch, wrth siarad ar y safle.

Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw cynnig lle i lwch rhyw 600 o bobl yn y siambr rhwng Corwen a Bala

"Dyna be 'da ni'n drio creu - rhywle fedr bobl deimlo bod gweddillion eu hanwyliaid yn saff am flynyddoedd mawr i ddod."

Y bwriad yw cynnig lle i weddillion 600 o bobl yn y gromlech. Mae hynny'n dipyn llai na'r 1,000 o lefydd sydd ar gael yn y siambr All Cannings ger Devizes yn Wiltshire.

Mae cilfachau o fewn y safle yna yn gwerthu am ryw £1,000 yr un - ac mae llawer iawn ohonyn nhw eisoes wedi eu prynu gan bobl o bedwar ban byd.

Fe gymerodd naw mis a £200,000 i'w chwblhau, gan ddefnyddio deunydd a thechnegau saer maen traddodiadol.

Unwaith fydd yr holl waith cerrig wedi ei orffen, mi fydd y siambr gerrig yn cael ei gorchuddio gan bridd.

"Fydd o'n ôl yn dir pori bron," ategodd Geraint Davies, sy'n byw yn Bedford. "Gobeithio fydd o'n rhan o'r tirwedd."

Pe bai'r cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo, mae'r brodyr yn gobeithio adeiladu'r gromlech fel bod yr haul yn tywynnu'n union trwy'r fynedfa wrth fachlud ar hirddydd yr haf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu seriri maen wedi bod yn nheulu Bryn a Geriant Davies ers ddau ganrif