S4C yn 'Pechu' Tudur Owen

Cyhoeddwyd

Mae penderfyniad S4C i guddio rhai rhegfeydd ar raglen gomedi 'Pechu' Tudur Owen nos Sadwrn gyda sŵn 'blîpiau' wedi cael ei feirniadu gan y comedïwr.

Cafodd y rhaglen ei darlledu am 21:00, ar ôl y 'trothwy darlledu'.

Mewn datganiad i raglen radio Taro'r Post ar BBC Radio Cymru ddydd Llun, dywedodd Tudur Owen: "Doeddwn i ddim yn ymwybodol am y blîps tan i mi gael gwybod gan rai o fy ffrindiau oedd yn gwylio'r rhaglen nos Sadwrn.

"Mi wnes i weld y rhaglen wedyn a gweld y peth fy hun. Dwi'n siomedig iawn fod hyn wedi digwydd achos doedd blîps ddim yn rhan o'r rhaglen oeddwn i wedi ei fwriadu ei chreu. Os fyswn i wedi cael gwybod ymlaen llaw fod yna fwriad i ddefnyddio blîps fyswn i ddim wedi cynnig y rhaglen iddyn nhw ac wedi addasu'r deunydd.

"Penderfyniad S4C ydy hyn. Nhw sydd wedi prynu'r rhaglen ac felly nhw sy'n cael penderfynnu os ydyn nhw eisiau sensro geiriau. Mae fyny i'r gynulleidfa benderfynu os ydyn nhw wedi mwynhau y rhaglen a'i peidio".

S4C

Mewn ymateb, dywedodd Rachel Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C: "Fel perfformiwr a chyflwynydd poblogaidd, sydd â dilyniant mawr, roeddem eisiau i sioe stand-yp Tudur Owen gael ei dangos yn y slot orau posib yn yr amserlen ar nos Sadwrn.

"Er bod 21:00 yn dilyn y cyfnod gwylio plant, mae dal angen gofalu fod natur y cynnwys yn newid yn raddol, ac nid yn syth bin. Roeddem yn ymwybodol fod cynnwys y rhaglen yn ymdrin â phynciau a all bechu ond y teimlad oedd bod nifer y rhegfeydd a'i natur ar brydiau yn ormodol ar gyfer y darllediad yma a dyma pam y penderfynwyd cynnwys y 'blîpio'.

"Mi fydd y rhaglen yn cael ei dangos eto heb y 'blîpio' ar nos Fercher, 17 Mehefin, am 22:30. Mae 'Pechu' hefyd ar gael i'w gwylio ar alw ar wefan S4C heb y 'blîp'."