Cwest merch: Methu rhannu gwybodaeth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu farw Seren Bernard, oedd yng ngofal Cyngor Sir Benfro, yn Aberdaugleddau yn 2012

Mae cwest wedi clywed nad oedd gweithiwr cymdeithasol oedd yn gweithredu ar ran merch 14 oed wedi derbyn gwybodaeth fod y ferch yn meddwl am hunanladdiad.

Roedd cyflwr meddyliol y ferch wedi cael ei ddisgrifio mewn adroddiad iechyd ar y pryd.

Bu farw Seren Bernard, oedd yng ngofal Cyngor Sir Benfro, yn Aberdaugleddau yn 2012.

Dywedodd yr arbenigwr ar waith cymdeithasol, yr Athro Neil Thompson, y dylai'r wybodaeth o'r asesiad iechyd meddwl o fis Medi 2011 fod wedi cael ei rannu.

Fe glywodd y gwrandawiad bod Seren wedi cyfaddef iddi niweidio ei hun yn yr adroddiad.

Dywedodd yr Athro Thompson wrth y cwest bod "ymddygiad blaenorol yn arwydd cryf o ymddygiad yn y dyfodol" pan yn asesu pobl ifanc.

Clywodd y cwest bod Seren wedi ceisio lladd ei hun ar achlysur blaenorol cyn iddi gael ei darganfod yn farw.

'Rhannu gwybodaeth'

Dywedodd yr Athro Thompson y dylai'r wybodaeth am Seren fod wedi cael ei rannu fel rhan o broses cyfarfod diogelu plant, sydd yn cyfuno gwaith yr asiantaethau sy'n ceisio gofalu am les y plentyn.

Fe ddywedodd hefyd ei fod wedi synnu i glywed mai dim ond yn y cwest yr oedd gweithiwr cymdeithasol Seren wedi clywed am ei theimladau am hunan laddiad.

"Fe ddylai pob person proffesiynol fod yn rhannu gwybodaeth er mwyn hybu partneriaeth," meddai.

Mae'r cwest yn parhau.