Plaid Cydraddoldeb Merched: Cyfarfod cyntaf

Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cydraddoldeb Merched wedi cynnal ei chyfarfod cyntaf yng Nghymru, cyn i'r blaid gael ei lansio yn ffurfiol ym mis Medi.

Mae'r blaid wedi sefydlu pedair cangen Gymreig yn barod, yng Nghasnewydd, Caerdydd a'r Cymoedd, Abertawe ac Aberystwyth, ac mae'r arweinwyr yn gobeithio cynnig ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

Dywedodd cadeirydd cangen Caerdydd a'r Cymoedd, Helen Walbey, y byddai Cymru'n 'elwa' o fodolaeth y blaid fel rhan o'r tirlun gwleidyddol.

"Fe fyddwn yn mawr obeithio y bydd dewis o bleidlais i Blaid Cydraddoldeb Merched ar y papur pleidleisio ac fe fydd pobl sydd heb gael y cyfle i ategu eu barn yn cael y cyfle i ymgeisio yn yr etholiad", meddai.

Ychwanegodd fod y system bleidleisio yng Nghymru yn rhoi cyfle gwell i'w phlaid o gipio sedd: "Mae'r system wleidyddol sydd ganddo ni yng Nghymru yn gefnogol i greu sefyllfa lle mae modd clywed y mwyafrif o leisiau.

Gan fod ganddo ni ffurf o bleidleisio cyfrannol mae'n haws i bleidiau bychain i geisio sefydlu presenoldeb positif o fewn y wlad."

Diddordeb

Ar hyd y DU mae dros 30,000 wedi lleisio eu diddordeb mewn ymuno gyda'r blaid, er nad oes cyfle i wneud hynny ar hyn o bryd.

Mae'r blaid, sydd wedi ei sefydlu gan Catherine Meyer a Sandi Toksvig, yn y broses o sefydlu trefniadau gwleidyddol ffurfiol ar hyn o bryd. Dywed y blaid y bydd ganddi chwe maes lle bydd yn canolbwyntio arnyn nhw, er mae'r flaenoriaeth fydd creu cyfundrefn wleidyddol gydraddol.

Dywed y blaid y gallai dynion sefyll fel ymgeiswyr mewn etholiadau. Ychwanegodd Helen Walbey: "Tydw i ddim yn gweld problem gyda dynion yn siarad mewn egwyddor.

"Y bobl fydd yn cael eu dewis i sefyll ar ran y blaid fydd yn cael eu dewis am mai nhw fydd yr ymgeiswyr gorau ar gyfer yr ardal."

Fe fydd y blaid yn trafod pwnc dadleuol rhestr fer i ferched yn unig yn ystod y lansiad ym mis Medi.