'Angen i Gymru ailgartrefu 326 o ffoaduriaid'

Published

"Dylai Cymru fod yn ailgartrefu o leiaf 326 o ffoaduriaid o Syria", yn ôl adroddiad gan elusen Oxfam.

Bydd y ffigwr yma yn cael ei gyhoeddi mewn digwyddiad cyhoeddus ar risiau'r Senedd ddydd Llun, sy'n nodi diwrnod cyntaf 'Wythnos Ffoaduriaid'.

Mae'r digwyddiad 'Gyda Syria' yn cael ei drefnu gan elusen 'Alltudion ar Waith' - sef elusen o Gaerdydd sy'n gweithio mewn partneriaeth ac eraill i alw ar awdurdodau lleol ledled Cymru i groesawu o leiaf un teulu o Syria.

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, sydd yn cefnogi'r digwyddiad 'Gyda Syria': "Rydym ni nawr yn gwybod faint o ffoaduriaid o Syria ddylai gael eu hailgartrefu yng Nghymru er mwyn i ni fod yn derbyn ein 'cyfran deg' mewn ymateb i'r argyfwng yno.

"326 yw'r ffiwg hwn - mae hynna yn llai na un tîm rygbi ym mhob awdurdod lleol. Rydym ni'n son am ddau neu dri o deuluoedd ym mhob ardal.

'Cynnig lloches'

"Mae'n bryd i Gymru chwarae ei rhan a chynnig lloches i'r rhai sy'n ffoi rhag y trais a'r peryglon yn Syria. Fedrwn ni ddim troi clust fyddar - mae'n rhaid i ni helpu."

Hefyd yn siarad yn y digwyddiad mae Dr Sonia Khoury, ffoadur o Syria sydd bellach yn byw yn Llandudno, a Kate Wiggans, Rheolwr Ymgyrchoedd a Pholisi'r Dwyrain Canol i Oxfam y DU, sydd newydd ddychwelyd o Amman a bydd yn adrodd am y diweddaraf o'r rhanbarth.

Fel rhan o'r ymgyrch, mae 'Alltudion ar Waith', hefyd yn galw ar Aelodau'r Cynulliad i sicrhau bod ailgartrefu ffoaduriaid o Syria yn parhau i fod yn bwnc pwysig ar yr agenda gwleidyddol, ac i weithio gyda'i awdurdodau lleol a'u byrddau iechyd lleol i groesawu a chefnogi teulu o Syria.