Gêm bêl-droed i gofio pedwar fu farw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Corey Price's family
Disgrifiad o’r llun, Roedd Corey yn chwarae pêl-droed i academi Caerdydd

Fe gafodd gêm bêl-droed ei chynnal Nghaerdydd ddydd Sul er cof am bedwar o bobl a fu farw mewn damwain car ym Mhowys ym mis Mawrth.

Bu farw Corey Price, Alesha O'Connor a Rhodri Miller, pob un yn 17, a Margaret Challis, 66, mewn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar yr A470 yn y Bannau Brycheiniog.

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd oedd yn cynnal y gêm, gyda thimau fydd cynnwys aelodau o'r gymuned leol.

Roedd Corey yn aelod o academi'r clwb am ers ei fod yn naw oed.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Fe ddaeth cannoedd ynghyd i angladdau Alesha O'Connor a'i chariad, Rhodri Miller

Roedd mynediad i'r gêm yn Stadiwm Dinas Caerdydd am ddim, ond roedd casgliadau yn cael eu gwneud mewn bwcedi yn ystod y dydd.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i dalu am 'fainc goffa' i Corey Price, yn Ysgol Bro Morgannwg, Y Barri, lle'r oedd yn ddisgybl.

Mae ail fainc hefyd ar y gweill ar gyfer maes hyfforddi Academi Dinas Caerdydd.

Mae'r clwb yn gobeithio y bydd y gêm yn dod yn ddigwyddiad blynyddol.

Roedd Corey a'i ddau ffrind, y tri o ardal y Barri, yn teithio gyda'i gilydd pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger y Storey Arms, Aberhonddu, ar 6 Mawrth.

Roedd Mrs Challis, 66, o Ferthyr Tudful, yn teithio mewn cerbyd arall.

Cafodd saith o yrwyr yn eu harddegau eu harestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus ar ôl y ddamwain, maent wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd teulu Margaret Challis fod ganddi 'bopeth i fyw amdano'