Rhodri Llywelyn yw cyflwynydd newydd Camp Lawn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd Rhodri yn cymryd yr awenau o fis Medi ymlaen

Rhodri Llywelyn fydd cyflwynydd newydd rhaglen chwaraeon BBC Radio Cymru ar brynhawn Sadwrn, Camp Lawn, o fis Medi ymlaen.

Fe gafodd y cyhoeddiad ei wneud ar raglen Dylan Jones fore dydd Gwener.

Bydd Rhodri yn cymryd yr awenau yng nghanol cyfnod cyffrous ar y meysydd chwarae, gan gynnwys gemau rhagbrofol olaf Cymru ar gyfer Euro 2016 a Chwpan Rygbi'r Byd.

Ymunodd Rhodri â'r BBC yn 2004 ac mae wedi cyflwyno, gohebu a sylwebu ar Newyddion 9, Post Cyntaf a'r Clwb Rygbi, yn ogystal ag ambell dro yn y gadair eisoes ar Camp Lawn.

"Mi fydd y tymor nesa'n llafur cariad llwyr," meddai Rhodri. "Cyflwyno Camp Lawn yw'r peth agosa' posib at fod mas ar y cae yn chwarae - mae'n gwneud i'r adrenalin lifo, ac fe all unrhyw beth ddigwydd!

"Dwi'n cofio'r tro cynta' i mi gael cyfle i fod yn y sedd. Roedd Caerdydd yn chwarae yn yr Uwch-Gynghrair bryd hynny, a Lerpwl yn ymweld â'r brifddinas. Mi adewais i'r stadiwm wedi cael cymaint o wefr - y galon yn dal i rasio - ac yn dymuno cael tro arall arni'n fuan."

Chwaraeon yn ei waed

Wedi ei fagu yng Nghaerdydd cyn mynd i astudio ym Mhrifysgol Bryste, fe dreuliodd Rhodri bum mlynedd ar ôl graddio yn gweithio gyda chwmni Tinopolis ar gynhyrchiadau fel Heno a Le Rygbi. Mae'n dweud bod chwaraeon wedi bod yn rhan fawr o'i fywyd erioed.

"Ro'n i wastad yn gwylio chwaraeon neu'n chwarae pan yn grwt. Byddai pêl wastad wrth law," meddai.

"Bues i'n ddigon ffodus i gwblhau'r 'dwbl' o chwarae rygbi yn yr hen Stadiwm Genedlaethol a Stadiwm y Mileniwm. Ond ar ôl cael fy mhenodi'n Ohebydd Chwaraeon gyda Newyddion BBC Cymru bu'n rhaid rhoi'r 'togs' yn y tô.

"Aeth y swydd honno a mi o gwmpas y byd yn dilyn y campau - Gemau Olympaidd Beijing a Llundain; Y Cwpan Ryder yn Valhalla a Celtic Manor; gornestau mawr Joe Calzaghe yn America; a Chwpan Rygbi'r Byd yn Ffrainc a Seland Newydd."

Tymor Cyffrous

Bydd Rhodri yn parhau i gyflwyno a gohebu ar Newyddion 9 yn ystod yr wythnos, ac yn cyflwyno Camp Lawn ar ddyddiau Sadwrn. Wrth edrych ymlaen at y tymor cyffrous o'i flaen, talodd Rhodri deyrnged hefyd i Eleri Sion, a roddodd gorau i'r swydd ar ddiwedd y tymor diwethaf.

"Dwi'n llwyr sylweddoli bod stiletos Eleri Siôn yn rhai mawr i'w llenwi! Er hynny, galla i ddim aros i ymuno â thîm cystal, ar drothwy tymor sy' mor bwysig.

"Mi fydd yn dechrau gydag ymgyrch Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd. Ac yn dod i ben gyda phêl-droedwyr Cymru'n chwarae yn rowndiau terfynol Ewro 2016. Gobeithio..."

Disgrifiad o’r llun, Eleri Siôn oedd prif gyflwynydd rhaglen Camp Lawn nes yn ddiweddar