Pryder am anifeiliaid prin ar ôl tân ar draeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @NWPRuralCrime
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ardal yn gartref i nifer o anifeiliaid, yn cynnwys y sgwarnog a math o fadfall prin

Mae pryder am anifeiliaid sy'n cael eu gwarchod ar ôl i dwyni sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gael eu dinistrio gan dân.

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth ar ôl i'r tân gynnau ar ardal tua 3,000 troedfedd sgwâr ar Dwyni Gronant ger Prestatyn, ac mae'r gwasanaeth tân yn delio â'r digwyddiad fel un bwriadol.

Mae'r ardal yn gartref i nifer o anifeiliaid, yn cynnwys y sgwarnog a math o fadfall sy'n cael ei warchod.

Fe gafodd yr ardal ei ddynodi yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn 1998.

Dywedodd y Sarjant Helen Madeley o Heddlu'r Gogledd: "Rydyn ni'n gwybod bod yr ardal yn gynefin i'r Llyfant Natterjack, gwahanol rywogaethau o adar ac mae pryder bod y tân wedi cael effaith ar y Madfall Dywod, sydd â statws gwarchodedig yn Ewrop, am ei fod yn agos iawn i safle ble wnaethon nhw eu hailgyflwyno."

Fe gafodd y Madfall Dywod ei ailgyflwyno i'r ardal fel rhan o gynllun gan Sŵ Caer.

Dywedodd y Sarjant Rob Taylor o dîm troseddau cefn gwlad Heddlu'r Gogledd: "Dyma yn un o'r safleoedd blaenllaw ar gyfer gwarchod anifeiliaid yng ngogledd Cymru.

"Gyda'r tywydd sych diweddar, mae'n bosib bod y tân wedi dechrau mewn camgymeriad gan rywun yn cael barbeciw."