Cwest milwyr: 'Dim meddygon ar gael am dros awr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw James Dunsby, Edward Maher a Craig Roberts ym mis Gorffennaf 2013

Mae cwest wedi clywed nad oedd meddygon na hyfforddwyr yn bresennol am "dros awr" yn un o'r rheolfeydd ar ymarferiad SAS ar ddiwrnod pan fu farw tri o filwyr.

Yn rhoi tystiolaeth dywedodd meddyg, sy'n cael ei alw yn '1S' am resymau diogelwch, ei fod wedi gadael ei safle i roi sylw i filwyr am rwng 60 a 90 munud.

Dywedodd bod un o'r milwyr oedd yn rhedeg yr ymarferiad, 1B, "wedi ei barchu" ac yn "fanwl" gyda manylion.

Bu farw'r Is-gorporal Craig Roberts o Fae Penrhyn ger mynydd Pen y Fan ym mis Gorffennaf 2013, a bu farw dau filwr arall, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Corporal James Dunsby, yn yr ysbyty'n ddiweddarach.

Roedd y tri milwr wrth gefn wedi gordwymo ar y daith 16 milltir ar ddiwrnod twymaf 2013.

Dyfeisiau tracio

Dywedodd y meddyg, yn ei farn o, bod rhai yn ymdopi'n well na'i gilydd yn y tymheredd o 27C y diwrnod hwnnw.

"Roedd hi'n ymddangos bod y milwyr wrth gefn yn ei chael yn anodd...doedd milwyr cyffredin ddim," meddai.

Dywedodd hefyd ei fod yn meddwl bod y dyfeisiau tracio i fonitro lleoliad milwyr i gyd yn gweithio. Roedd y dyfeisiau yn cynnwys botwm argyfwng os oedd unrhyw un yn ei chael hi'n rhy anodd i barhau.

Roedd un milwr wedi dweud wrth y cwest ynghynt nad oedd ei ddyfais yn gweithio ar y dechrau, ond bod hyfforddwyr wedi dweud wrtho y byddai'n gweithio unwaith iddo ddechrau ar y llwybr.

Dim trafod y tywydd

Dywedodd un milwr, oedd yn un o hyfforddwr yr ymarferiad, milwr 1A, wrth y cwest nad oedd rheswm i drafod y tywydd cyn dechrau.

Fe wnaeth y crwner Louise Hunt ofyn i 1A os oedd wedi trafod y tywydd gydag uned arall.

"Doedd dim rheswm i drafod y tywydd yn fy marn i," meddai.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol