Arolwg Cenedlaethol Cymru: Bodlonrwydd yn uchel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg yn awgrymu bod 92% o bobl yn fodlon gyda'u hapwyntiad ysbyty diwethaf

Mae pobl yng Nghymru yn "fodlon iawn" gyda'r Gwasanaeth Iechyd, addysg a'u bywydau pob dydd, yn ôl arolwg cenedlaethol.

Mae'r arolwg yn awgrymu bod 91% o bobl yn fodlon gyda gofal meddygon teulu a 92% gyda'u hapwyntiad ysbyty diwethaf.

Dywedodd y Gweinidog Busnes, Jane Hutt ei bod yn "galonogol gweld lefelau mor uchel o fodlonrwydd".

Ychwanegodd bod yr arolwg yn "adnodd pwysig" ac fe fydd yn help i "gefnogi gwasanaethau cyhoeddus".

Pan ofynnwyd i'r cyhoedd i roi sgôr ar raddfa o 0 i 10, y sgôr ar gyfartaledd i'r gwasanaethau iechyd oedd 6.3 ag addysg yn 6.6, gyda pherfformiad Llywodraeth Cymru ar 5.6, sydd oll yn cyd-fynd â blynyddoedd blaenorol.

Ar agweddau eraill o fywyd pob dydd, roedd mwyafrif helaeth yn fodlon gyda'u llety (94%), gwasanaethau ailgylchu (82%) a'r lefel o barch yn eu cymunedau (79%).

Yn gyffredinol, fe ddangosodd yr arolwg o dros 14,000 ddarganfod bod 83% o bobl yn fodlon gyda'u bywydau pob dydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae talu biliau yn parhau'n broblem i lawer o bobl

Roedd darganfyddiadau llai positif yn cynnwys:

  • 20% o bobl yn teimlo'n amddifad yn faterol o wres, cynilion a gwyliau;
  • 40% yn ei chael yn anodd talu biliau a benthyciadau, ond mae hyn wedi gostwng yn y ddwy flynedd ddiwethaf;
  • 59% yn meddwl bydd y bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn cynyddu mewn 25 mlynedd;
  • 59% yn meddwl bydd effaith newid hinsawdd wedi gwaethygu mewn 25 mlynedd.

Yn croesawu'r canlyniadau, dywedodd Ms Hutt: "Bydd clywed barn pobl ar draws y wlad yn helpu ni i wneud Cymru yn lle hyd yn oed gwell i fyw, gweithio a mwynhau."