Gwahardd tri rhag bod yn gyfarwyddwyr

Cyhoeddwyd

Mae tri wnaeth gamarwain pobl i dalu £12m am wasanaethau ariannol wedi eu gwahardd rhag bod yn gyfarwyddwyr am gyfanswm o 26 o flynyddoedd.

Roedd Amrinder Patwal, 32, Nicholas Stephen Harle, 39, a Victoria Ruth Skivington, 28, yn benaethiaid cwmni Consortium Technology o Abertawe.

Clywodd y llys fod y tri wedi camarwain y cyhoedd gyda galwadau ffôn ac e-byst am eu gwasanaethau.

Roedd y rhan fwyaf o'r 2,264 o geisiadau i'r cwmni cyn iddi fynd i'r wal yn ymwneud â lleihau dyledion cardiau credyd, ac adennill costau Yswiriant Gwarchod Taliadau (PPI).

£12m

Roedd gan y cwmni ganiatâd y Weinyddiaeth Gyfiawnder i gynnig y gwasanaethau, ac roedden nhw'n gofyn am daliad o £495 gan gwsmeriaid ar ddechrau'r broses.

Fe wnaeth y cwmni dderbyn £12m cyn mynd i'r wal yn 2012.

Daeth ymchwiliad i'r casgliad fod y cwmni wedi methu ag esbonio'r ddeddf yn ymwneud â'u haddewidion i gwsmeriaid ac fe fyddai wedi bod angen achosion llys i setlo rhai o'r ceisiadau.

Cafodd Mr Patwal ei wahardd rhag bod yn gyfarwyddwr am 12 mlynedd, Mr Harle am 10 mlynedd a Ms Skivington am bedair blynedd.