Dymchwel pier Bae Colwyn gam yn nes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd pwyllgor cynllunio Cyngor Conwy ei fod â thuedd i ganiatáu dymchwel y pier

Mae cynlluniau i ddymchwel pier Bae Colwyn wedi symud gam yn nes yn dilyn penderfyniad gan gynghorwyr.

Fe ddywedodd pwyllgor cynllunio Cyngor Conwy ddydd Mercher ei fod yn tueddu tuag at ganiatáu dymchwel y pier.

I ddechrau'r broses, bydd rhaid i weinidogion Cymru roi caniatâd gan fod y pier yn adeilad rhestredig.

Yn y cyfamser, mae brwydr rhwng y cyn-berchennog Steve Hunt a'r cyngor yn parhau, gyda'r ddwy ochr yn honni mai nhw sy'n berchen ar y pier.

Mae'r cyngor eisiau cadw 76 o golofnau oedd yn dal y pier cyntaf - gafodd ei gwblhau yn 1900 - ond dymchwel y gweddill.

Fe fydd ymgyrchwyr sy'n brwydro i gadw'r pier yn siomedig ar ôl i Gronfa Treftadaeth y Loteri wrthod eu cais am nawdd o £9.6m.

Straeon perthnasol