Cyn-heddwas: Cyhuddiadau o gam-drin rhyw yn 'gelwydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geoff Abbott
Disgrifiad o’r llun, Gyda'r cloc o'r chwith: Gary Cooke, George Phoenix, Keith Stokes, Roy Norry, Edward Huxley, David Lightfoot a Roger Griffiths

Mae cyn-swyddog Heddlu Llundain wedi dweud wrth lys bod dyn sydd wedi ei gyhuddo o'i gam-drin yn rhywiol pan oedd yn blentyn yn Wrecsam yn "gelwyddgi".

Dywedodd Edward Huxley, 70 oed o Maidenhead, wrth Llys y Goron yr Wyddgrug ei fod yn ddieuog ac nad yw'n deall pam ei fod wedi ei gyhuddo.

Mae Mr Huxley a chwe dyn arall wedi cael eu cyhuddo o gam-drin rhyw yn dyddio 'nol i'r 1970au ac 80au.

Mae'r achos yn rhan o Ymgyrch Pallial - ymchwiliad nifer o heddluoedd i gam-drin plant.

Dywedodd Mr Huxley wrth y llys nad oedd wedi mynd i fariau hoyw yn Wrecsam, ac nad oedd yn rhan o'r gymuned hoyw yn y dref ar y pryd.

'Ddim yn ei adnabod'

Ychwanegodd nad oedd yn adnabod yr un o'r chwech o gyd-ddiffynyddion cyn eu cyfarfod yn ystod yr achos.

Dywedodd Mr Huxley ei fod â diddordeb mewn dynion rhwng 25 a 45 oed, bod ei bartner presennol yn 36 oed, a dywedodd wrth y rheithgor nad oes ganddo ddiddordeb mewn unrhyw un dan 25 oed.

"Dydi pobl ifanc erioed wedi bod o ddiddordeb i mi," meddai.

Pan ofynnwyd i Mr Huxley sut fyddai'r prif achwynydd wedi ei adnabod, dywedodd y byddai pobl yn gwybod ei fod yn was sifil a bod y gwasanaeth sifil wedi ei leoli ym maracs dref.

"Wnes i ddim ei gymryd i'r baracs, dydw i ddim yn ei adnabod, dydw i ddim wedi ei gyfarfod o'r blaen. Mae'n dweud celwydd yn ei gyhuddiadau yn fy erbyn," meddai wrth y rheithgor.

Mae'r achos yn parhau.

Y saith diffynydd:

  • Mark Grainger (arferai gael ei adnabod fel Gary Cooke) - 64 oed o Gaerlŷr, yn gwadu 17 cyhuddiad o gam-drin rhywiol;
  • David Lightfoot - 72 oed o Ellesmere Port, yn gwadu 10 cyhuddiad;
  • Roy Norry - Cyn-gyflwynydd radio, 55 oed o Gei Connah, yn gwadu wyth cyhuddiad o gam-drin rhywiol;
  • Keith Stokes - 62 oed o Farndon yn Swydd Caer, yn gwadu saith cyhuddiad;
  • George Phoenix - 63 oed o Wrecsam, yn gwadu un cyhuddiad;
  • Roger Griffiths - 76 oed o Wrecsam, yn gwadu dau gyhuddiad o gam-drin rhywiol;
  • Edward Huxley - 70 oed o Maidenhead, yn gwadu dau gyhuddiad.

Straeon perthnasol