Cyfarfod ar Gytundeb Dinesig Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r cytundeb yn golygu buddsoddiad enfawr i Gaerdydd

Mae cymunedau yn ne-ddwyrain Cymru wedi cael eu hannog gan Llywodraeth Cymru a'r DU i weithio'n agos gyda'r sector breifat i wella'r economi drwy 'Gytundeb Dinesig'.

Roedd cyfarfod rhwng Ysgrifennydd Cymru ag arweinwyr cynghorau ardal Caerdydd ddydd Iau i drafod cynlluniau Cytundeb Dinesig y brifddinas.

Fe gyhoeddodd Stephen Crabb ddydd Llun y byddai'n galw'r cyfarfod i geisio cadw momentwm y cynllun i fynd yn y cyfeiriad cywir.

Mae Cytundebau Dinesig yn gweld ardaloedd yn cael arian mawr i fuddsoddi, a rhaid i ddinasoedd wneud cais am yr arian yma.

Mae'r cynlluniau, gafodd eu cyhoeddi yn gynharach eleni, yn ddibynnol ar arian gan weinidogion Cymru a'r DU, Cyngor Caerdydd ac awdurdodau lleol eraill yn y cyffiniau.

Ond fe wnaeth adroddiad ar gyfer Cyngor Caerdydd gafodd ei gyhoeddi ym mis Mai rhybuddio y gallai ei gyfraniad i'r cynllun fod yn "rhy ddrud".

Disgrifiad o’r llun,
Mae Stephen Crabb eisiau cadw momentwm y cynllun i fynd yn y cyfeiriad cywir

Yn gynharach yn yr wythnos, bu Mr Crabb yn cyfarfod cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd Roger Lewis a chadeirydd Cyngor Busnes Caerdydd Nigel Roberts i drafod sut fydd y cytundeb yn cefnogi busnesau'r ardal.

Dywedodd Mr Crabb: "Fy ngobaith yw cymryd Cytundeb Dinesig Caerdydd ymlaen ar raddfa fydd yn buddio pobl yn y brifddinas, ac ar draws yr holl ranbarth cyfalaf.

"Mae'r economi yn gwella ledled Cymru ac mae gennym ni gyfle unigryw yng Nghaerdydd. Y dasg nawr yw dod a'r sector preifat, Llywodraeth Cymru a'r cynghorau fydd yn cael budd o'r cynllun at ei gilydd.

"Mae cytundebau dinesig yn rhoi buddsoddiadau enfawr ar draws y DU. Dydw i ddim eisiau gweld Cymru yn cael ei gadael ar ôl."

Straeon perthnasol