Preifateiddio rhannau o Barc Howard?

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n costio tua £106,000 i redeg Parc Howard bob blwyddyn

Mae Cadeirydd Cymdeithas Parc Howard, Llanelli, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod e wedi cynnal trafodaethau gyda chwmni preifat ynglŷn â dyfodol y plasty a'r gerddi - ond hynny ar gais y cyngor sir.

Cafodd Ken Rees ei feirniadu'n hallt yn dilyn cyfarfod o Gymdeithas Parc Howard dros y penwythnos, pan ddaeth i'r amlwg ei fod e wedi cwrdd â chwmni preifat i drafod y syniad o breifateiddio rhannau o'r Parc.

Dywedodd Mr Rees bod cwmni preifat wedi cael "ei anfon gan y cyngor sir i edrych ar y Parc," a'i fod e wedi cwrdd â'r cwmni hwnnw mewn gwestai lleol.

Mae BBC Cymru yn deall taw Loca Ventures Ltd yw enw'r cwmni hwnnw.

Mae Cymdeithas Parc Howard yn gorff gwirfoddol sydd yn gweithio gyda Chyngor Sir Gâr - y perchnogion presennol - i wella cyflwr y plasty a'r gerddi a roddwyd i bobl Llanelli gan Syr Stafford Howard a'r Fonesig Howard ym 1912.

Mae hi'n costio rhyw £106,000 i gynnal a chadw Parc Howard bob blwyddyn, a llynedd fe fethodd cais am arian grant o £5 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Disgrifiad,
Mae Nia Griffith, AS Llanelli, yn dweud fod angen diogleu'r Parc

Deiseb

Mae'r Aelod Seneddol Nia Griffith wedi sefydlu deiseb ar y we yn galw ar Gyngor Sir Gâr i gadw'r parc a'r gerddi yn nwylo'r cyhoedd.

Mae bron i 700 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb hyd yn hyn.

Dywedodd Meryl Gravell, yr aelod cabinet sydd yn gyfrifol am Adfywio a Hamdden, wrth BBC Cymru "nad oedd hi'n ymwybodol o unrhyw gyfarfodydd cudd" ynglŷn â dyfodol Parc Howard.

Fe gadarnhaodd fod y cyngor wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda rhai cwmnïau preifat.

Yn ôl y Cynghorydd Gravell, mae'r cyngor sir yn dal i aros i glywed a ydy Cyngor Tref Llanelli am redeg Parc Howard, ond mae hi wedi gwrthod y syniad o werthu'r parc a'r plasty i brynwyr preifat.

Straeon perthnasol