Gwadu llofruddio dyn gyda bwa croes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sion Davies ar ôl disgyn o falconi ar stad Parc Caia, Wrecsam

Mae llys wedi clywed bod dyn wedi marw ar ôl cael ei saethu gyda bwa croes a'i drywanu, cyn iddo ddisgyn o falconi trydydd llawr yn Wrecsam.

Bu farw Sion Davies, 25, wedi'r digwyddiad yn stad Parc Caia fis Hydref y llynedd.

Mae Anthony Munkley, sy'n cael ei adnabod fel Charlie, 53, a Lee Michael Roberts, 33, yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Roedd gwraig Mr Munkley, Gwenythe, 55, hefyd yn Llys o Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher i wadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r tri diffynydd hefyd yn wynebu cyhuddiadau'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau.

Clywodd y llys fod Mr Davies wedi cael ei saethu nifer o weithiau a'i "drywanu a'i slaesio" fel rhan o ffrae am gyffuriau.

Yn ôl Mr Andrew Thomas QC, ar ran yr erlyniad, roedd Mr Davies wedi ceisio dianc i'r balconi cyn disgyn tri llawr.

Er na fu farw'n syth, ddaeth neb o hyd iddo yng nghefn y fflatiau am dair awr a bu farw o gyfuniad o anafiadau trywanu ac anaf i'r pen wedi iddo ddisgyn.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i Deva Way yn Wrecsam ar 11 Hydref, 2014

'Anghyson'

Ychwanegodd Mr Thomas fod datganiadau Mr Munkley a Mr Roberts am yr hyn ddigwyddodd yn anghyson.

Dywedodd fod Mr Munkley wedi honni i Mr Davies gyrraedd y fflat gyda dyn arall anhysbys.

Clywodd y llys hefyd fod Mr Munkley wedi honni iddo adael y fflat pan ddechreuodd y ddau ddyn ymladd.

Mae'r erlyniad hefyd yn dweud fod Mr Munkley wedi honni nad oedd ei gyd-ddiffynydd Mr Roberts yno ar y pryd.

Aeth Mr Thomas ymlaen i ddweud fod Mr Roberts wedi cyfadde' ei fod yn y fflat gyda Mr Munkley adeg yr ymosodiad ond fod Mr Munkley wedi gweithredu ar ei ben ei hun.

"Yn ei ôl o, doedd 'na ddim dyn arall yno," meddai Mr Thomas.

Mewn cyfweliad gyda'r heddlu, fe wnaeth Mrs Munkley gyfadde' gyrru ei gŵr i Rochdale wedi'r digwyddiad.

"Mae'n dweud mai'r cyfaen yr oedd hi'n ei wybod oedd yr hyn ddywedodd ei gŵr wrthi, sef bod dau ddyn wedi dechrau ymladd yn eu fflat. Cyn belled ag yr oedd hi'n gwybod, doedd gan ei gŵr ddim i'w wneud â'r peth," eglurodd Mr Thomas.

Mae'r achos yn parhau.