Tenantiaid ym Mhenrhyn Gŵyr yn colli eu hachos

  • Cyhoeddwyd
Oxwich Bay

Mae tenantiaid 25 o chalets gwyliau ar benrhyn Gŵyr wedi colli eu hachos yn y Goruchaf Lys yn erbyn cynnydd mewn costau.

Penderfynodd y barnwyr o 4-1 yn erbyn y tenantiaid Oxwich Leisiure Park.

Fe wnaeth y tenantiaid gwreiddiol ym Mae Oxwich gytuno i dalu £90 y flwyddyn o gostau yn 1974.

Ond roedd y cytundeb hefyd yn cynnwys cymal ynglŷn â chwyddiant blynyddol o 10% ac erbyn i'r cytundebau ddod i ben ar ôl 99 o flynyddoedd byddai'r costau wedi cynyddu i £1,025,004.

Pan gafodd y cytundeb ei lunio roedd chwyddiant yn 16%.

Roedd 21 o'r 25 wnaeth apelio eu hachos wedi sicrhau eu les rhwng 1978 a 1991.

Yn eu barn nhw nid oedd telerau'r cytundeb yn cyd-fynd a synnwyr cyffredin masnachol.

Ond yn ôl y barnwyr doedd y ddadl yma ddim ddigon i danseilio geiriad y cytundeb gwreiddiol.

Dywedodd perchennog Oxwich Leisure Park, Paddy Arnold, mai rhyddhad oedd gwybod bod yr achos bellach ar ben.

"Serch hynny, rydym ni'n cydymdeimlo gyda sefyllfa'r tenantiaid ac yn ailadrodd ein parodrwydd i ystyried cytundeb newydd," meddai mewn datganiad.

Mae Oxwich Leisure Park yn gartref i gyfanswm o 91 chalet.