'Bywydau yn y fantol' wedi difrod i gerbydau achub Llanberis

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Tîm Achub Mynydd Llanberis
disgrifiad o’r llunDifrod i un o gerbydau Tîm Achub Mynydd Llanberis

Mae tîm achub mynydd yn rhybuddio bod bywydau yn y fantol ar ôl i'w cerbydau achub gael eu difrodi'n "sylweddol".

Mae'r heddlu yn galw am gymorth y cyhoedd ar ôl i dair Land Rover Tîm Achub Mynydd Llanberis gael eu targedu nos Lun - ddiwrnod ar ôl i'r tîm o wirfoddolwyr gael eu galw i'r trychineb mewn ceunant ger rhaeadr yn yr ardal.

O ganlyniad i'r difrod, mae'r tîm yn gorfod dibynnu ar ddefnyddio cerbydau gan dimau cyfagos.

"Mae'r digwyddiad yn hynod o rwystredig a siomedig iawn wrth gwrs," dywedodd ysgrifennydd Tîm Achub Mynydd Llanberis, George Jones, ar raglen Dylan Jones ar Radio Cymru.

"A'n pryder mwyaf ni ydi na fedrwn ni ymateb fel y bydda ni'n arferol i unrhyw argyfwng yn ystod y cyfnod hwn."

Yn ôl Mr Jones, roedd y rhai oedd yn gyfrifol am y difrod yn ceisio dwyn drysau'r cerbydau.

Cyfri'r gost

"Wyddwn i ddim bod 'na farchnad i'r fath beth - ond dyna ddigwyddodd," ategodd. "Ac er mwyn gwneud hynny mi dorron nhw'r wifren sydd yn cysylltu'r batri, gan drio diffodd larwm y tri cherbyd, ac wrth wneud hynny creu mwy o ddifrod na wnaethon nhw i'r drysau.

"Mae'n anodd dychmygu'r meddylfryd. Tri cherbyd, yn amlwg yn gerbydau argyfwng gyda goleuadau glas arnyn nhw wedi eu labelu'n ambiwlans gyda sticeri melyn a gwyn...ac i rywun ddifrodi wrth geisio dwyn drysau tri cherbyd argyfwng, sy'n amlwg yn dri ambiwlans, mae o'r tu hwnt i ddirnadaeth."

Wrth i ymholiadau'r heddlu barhau, mae'r tîm achub yn ceisio cyfri'r gost o drwsio'r cerbydau.

Eisoes maen nhw wedi derbyn rhoddion gan dros 40 aelod o'r cyhoedd ar ôl i'r achos ddod at sylw nifer ar wefan Facebook.

ffynhonnell y llun, Tîm Achub Mynydd Llanberis
disgrifiad o’r llunAchoswyd difrod i dri o gerbydau'r tîm achub mynydd, gan gynnwys torri trwy geblau

'Gwasanaeth amhrisiadwy'

"Tîm o wirfoddolwyr ydan ni sydd wedi prynu'r cerbydau ein hunain drwy gyfraniadau gan y cyhoedd a'r bobl 'da ni'n helpu ar y mynydd," ategodd Mr Jones.

"Does gan y mwyafrif llethol o'r bobl 'da ni'n helpu ddim dirnadaeth mai gwirfoddolwyr ydan ni, sy'n gwbl ddibynnol ar roddion i redeg tîm. Felly 'da ni'n ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth."

Wrth ofyn am wybodaeth gan y cyhoedd, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru fod y tîm, sydd â'i bencadlys yn Nant Peris, yn rhoi "gwasanaeth amhrisiadwy".

"Dim ond drwy lwc na chafwyd unrhyw alwadau brys am gymorth ers y difrod," meddai.

Apêl yr heddlu

Mae Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd Gareth Pritchard wedi siarad am ei bryder ynghylch y digwyddiad nos Lun.

"Fi oedd ar ddyletswydd dros y penwythnos a dwi'n gwybod pa mor gyflym wnaeth y tîm ymateb i'r digwyddiad difrifol yn Llanberis, pan gollodd dau o bobl eu bywydau'n anffodus," meddai.

"Mae Heddlu Gogledd Cymru'n gweithi'n agos gyda'r Timau Achub Mynydd a 'da ni'n gwerthfawrogi'u cymorth yn fawr. Mae 'na ymchwiliad yn cael ei gynnal ac mae'r heddlu'n parhau i apelio am dystion."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111, gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC15083209.