Trafod gwahardd cŵn o draethau Sir Gâr

Cyhoeddwyd

Bydd cynlluniau fyddai'n gorfodi perchnogion cŵn i gadw eu hanifeiliaid ar dennyn, a gwahardd cŵn ar draethau, yn cael eu trafod gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Yn dilyn ymgynghoriad gyda'r cyhoedd, dywedodd 98% o'r 620 o ymatebion y dylai perchnogion cŵn lanhau baw eu hanifeiliaid, ac fe ddywedodd 69% y dylid gwahardd cŵn o feysydd chwarae.

Ond nid oedd 70% o'r ymatebion am weld gwaharddiad ar gŵn o draethau'r sir.

Bydd pwyllgor craffu diogelu'r cyhoedd a'r amgylchedd y cyngor yn trafod y cynllun ddydd Llun.