Yr artist Gwilym Prichard wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae Gwilym Prichard, un o artistiaid amlycaf Cymru ddaeth yn enwog am ei dirluniau lliwgar, wedi marw.

Cafodd ei eni yng Ngwynedd yn 1931, cyn byw a pheintio ar Ynys Môn am gyfnod. Fe symudodd i Ffrainc cyn ymgartrefu yn Sir Benfro gyda'i wraig, yr artist Claudia Williams.

Yn dilyn marwolaeth Syr Kyffin Williams yn 2006, roedd yn cael ei gydnabod fel yr artist amlycaf Cymreig ym maes tirluniau.

Bu farw Mr Prichard fore Sul yn ei gartref yn Ninbych y Pysgod.

Daeth i amlygrwydd y byd celfyddydol gyda'i ddarluniau lliwgar oedd yn cynnwys trwch o baent i ddarlunio tirlun Cymru.

Roedd ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd a Sir Benfro, yn ogystal â Llydaw yn ymddangos yn gyson yn ei waith.