Dau ddyn wedi marw wrth nofio yn Llanberis fore Sul

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunY rhaeadr lle bu'r dynion yn nofio

Mae dau ddyn wedi marw wrth nofio ger rhaeadr yn Llanberis fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad, ger rheilffordd Trên yr Wyddfa, am 08:30.

Dywedodd Alex Goss o Heddlu Gogledd Cymru: "Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad am 08:30 fore heddiw ac fe fu ymateb ar y cyd rhwng gwahanol asiantaethau brys - sydd yn cynnwys uned achub tanddwr yr heddlu, Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Thîm Achub Mynydd Llanberis.

"Fe ddigwyddodd y digwyddiad mewn rhaeadr ger rheilffordd Trên yr Wyddfa, ar ôl i bedwar dyn oedd wedi mynd i nofio yn yr ardal fynd i drafferthion.

"Gallaf gadarnhau fod dyn 33 oed a dyn 21 oed wedi marw yn ystod y digwyddiad.

"Cafodd dau ddyn, sydd yn 27 a 25 oed, eu cludo i'r ysbyty ond maen nhw wedi eu rhyddhau erbyn hyn."

Yr ymdrech achub

Dywedodd Rob Johnson, cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis: "Am 08:35 y bore 'ma fe gafodd aelodau Tîm Achub Mynydd Llanberis eu galw i ddigwyddiad yn Rhaeadr Llanberis.

O fewn pum munud i dderbyn yr alwad, roedd tri o'n haelodau wedi cyrraedd y lleoliad ac wedi llwyddo i achub un person o'r dŵr. Wrth wneud hyn fe ddangosodd yr aelodau ddewrder a gallu rhyfeddol, gan roi eu bywydau eu hunain mewn peryg.

"Roedd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Sgwadron 22 o'r Awyrlu ar y safle yn sydyn, ac fe ddaeth cefnogaeth yn hwyrach gan Dîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen a deifwyr yr heddlu.

"Fe drodd ymdrechion yr achubwyr at geisio darganfod y ddau berson oedd ar goll ar y pryd, ac fe gafodd y ddau eu tynnu o'r dŵr yn ddiweddarach.

"Mae ein meddyliau nawr gyda theuluoedd a ffrindiau'r ddau a fu farw ac rydym yn diolch i bob asiantaeth a fuodd o gymorth yn ystod yr ymdrech achub."

disgrifiad o’r llunY gwasanaethau brys ger lleoliad y digwyddiad
disgrifiad o’r llunRoedd y dynion yn nofio wrth raeadr yn y pentref
disgrifiad o’r llunCafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad am 08:30 fore dydd Sul