Plaid Cymru: Angen cynllun os yw'r DU yn gadael Ewrop

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Hywel Williams AS mae cymorthdaliadau Ewrop yn allweddol i economi Cymru

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod angen llunio cynllun ar frys er mwyn gwarchod buddiannau Cymru wedi'r refferendwm ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, byddai pleidlais "na" yn y refferendwm yn peryglu cymorthdaliadau gan gynnwys y cronfeydd strwythurol sydd yn ceisio cryfhau'r economi yng ngorllewin Cymru a'r cymoedd.

Dywedodd Mr Williams "Os caiff Cymru gael ei llusgo allan o'r Undeb Ewropeaidd, byddai cwmwl o amheuaeth yn sydyn dros arian sydd yn cyllido prosiectau hanfodol yn rhai o gymunedau tlotaf Cymru.

"Ac eto, ni chyflwynwyd yr un cynllun hyfyw wrth gefn."

"Er ein bod yn credu y dylid datblygu economïau rhai o rannau mwyaf difreintiedig Cymru hyd at bwynt lle na fydd angen iddynt bellach ddibynnu ar gronfeydd strwythurol, byddai'n drychinebus atal yr arian hwnnw yn sydyn dros nos."

"Gallai torri arian pwysig i'n cymunedau amaethyddol hefyd chwalu'r diwydiant amaethyddol yma - un o gonglfeini economi Cymru."

Disgwylir i Aelodau Seneddol gael trafodaeth ar y mesur i gynnal refferendwm yn San Steffan ddydd Mawrth.