Cyhoeddi dyddiad agor Pont Briwet

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunAgorodd y bont i drenau ym mis Medi y llynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau y bydd y Bont Briwet newydd yn agor i gerbydau am 14:00 ar ddydd Llun, 13 Gorffennaf.

Fe fydd y lon yn cael ei hagor yn swyddogol gan blant Ysgol Talsarnau ac Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth yn ystod seremoni fer o flaen llaw. Yna bydd cyfle unigryw i bobl gerdded ar hyd y bont rhwng 13:00 a 14:00 cyn iddi agor i gerbydau.

Bydd y system confoi ar yr A496 ger Llandecwyn, a gyflwynwyd i sicrhau diogelwch defnyddwyr y lon, yn cael ei ddiddymu pan agorir y bont.

Oherwydd problemau technegol a logistaidd yn ystod y cyfnod adeiladu'r bont newydd, fe ohiriwyd dyddiad gwreiddiol i agor y bont am chwe mis.

Yn ôl Cyngor Gwynedd, y rheswm pennaf dros yr oediad oedd pan newidiwyd y cynllun gwreiddiol o gadw'r hen bont ar agor i draffig ysgafn a groesai'r foryd yn ystod cyfnod helaeth o'r adeiladu, gan nad oedd y bont bellach yn saff.

ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
disgrifiad o’r llunFe fydd y lon yn cael ei hagor yn swyddogol gan blant Ysgol Talsarnau ac Ysgol Cefn Coch,

Fe ail-agorwyd y rheilffordd yn mis Medi 2014, a gobaith yr adeiladwyr oedd y byddai lon y bont wedi'i chwblhau erbyn Mehefin 2015. Fodd bynnag, yn dilyn tywydd garw yn ystod Mai a Mehefin, cafodd hyn effaith ar rhai o gamau olaf y gwaith gan achosi pythefnos o oedi pellach.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer trafnidiaeth: "Rwy'n hapus iawn fod gennym ni ddyddiad agor ar gyfer yr bont, yn barod ar gyfer cyfnod prysur gwyliau'r haf.

"Mae'r aflonyddwch a achoswyd i'r cymunedau lleol yn ystod y cyfnod adeiladu yn dilyn cau y bont, wedi rhoi pwyslais ar ba mor angenrheidiol yw'r ffordd hon.

"Mae'n newyddion gwych i bawb ein bod cyn bo hir yn mynd i fedru cymryd mantais llawn o'r cyfleuster newydd cyffrous yma, sy'n addas ar gyfer ein trafnidiaeth ni heddiw yn ogystal a'r dyfodol."

disgrifiad o’r llunCafodd yr hen bont ei chau oherwydd pryderon diogelwch

Straeon perthnasol