Mark Drakeford yn cynnig i gyfarfod teuluoedd Tawel Fan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Mark Drakeford nad y cywilydd ar Llywodraeth Cymru oedd y mater pwysig

Bydd teuluoedd cleifion gafodd eu cam-drin ar ward iechyd meddwl yn Ysbyty Glan Clwyd yn cael cyfle i gyfarfod y gweinidog iechyd.

Mae Mark Drakeford wedi ymddiheuro am y sgandal ar ward Tawel Fan yn dilyn adroddiad damniol o'r uned.

Ond dywedodd nad y cywilydd ar Llywodraeth Cymru oedd y mater pwysig.

"Y ffocws nawr yw sicrhau ein bod yn delio ag anghenion y teuluoedd," meddai Mr Drakeford wrth BBC Cymru.

'Amser anodd'

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd un teulu bod cleifion wedi cael eu trin fel "anifeiliaid" ar ward Tawel Fan

Ychwanegodd nad oedd wedi cyfarfod unrhyw deuluoedd eto, ond ei fod yn edmygu'r ffordd y maen nhw wedi ymddwyn, a'u bod yn "ceisio cael sicrwydd" na fydd y math yma o ddigwyddiad yn cael ei ailadrodd.

"Rwy'n awyddus i siarad â'r teuluoedd pan fo'r amser yn iawn," meddai. "Mae hyn yn amser anodd iawn i'r teuluoedd."

Mae Mr Drakeford o'r farn bod angen cyfarfod rhwng Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r prif archwilydd i benderfynu os oes angen unrhyw ymyrraeth bellach.

Dywedodd ddydd Iau y byddai'n ystyried rhoi Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mewn mesurau arbennig allai olygu bod Llywodraeth Cymru neu gorff arall yn cymryd rheolaeth o'r bwrdd.

Straeon perthnasol