M4: Oedi hir ar noson o gyngherddau

  • Cyhoeddwyd
toll plazaFfynhonnell y llun, Inrix

Bu oedi ar hyd yr M4 rhwng de Cymru a de Lloegr o filltiroedd am gyfnod brynhawn Gwener wrth i nifer fawr deithio i Gaerdydd ar gyfer cyngherddau mawr.

Gyda'r grŵp pop One Direction yn chwarae yn Stadiwm y Mileniwm a'r Manic Street Preachers yn chwarae gig yng Nghastell Caerdydd, roedd y ffyrdd o gwmpas y brifddinas hefyd yn brysur.

Ar un cyfnod roedd traffig yn dechrau a stopio bob yn ail i gyfeiriad y gorllewin ar yr M4 rhwng C17, Chippenham yn Wiltshire, a C26, Heol Malpas, er mai o gwmpas Bryste a Phont Hafren oedd y tagfeydd gwaethaf.

Gyda thîm criced Morgannwg hefyd yn chwarae gêm T20 yn erbyn Middlesex yn Stadiwm Swalec, roedd hi'n storom berffaith, gyda'r traffig yn ychwanegol i'r nifer fawr sydd yn aml yn teithio ar hyd yr M4 ar ddydd Gwener.

Roedd y tagfeydd wedi clirio'n weddol fuan wedi'r i'r cyngherddau a'r gêm griced ddechrau.