Cyngherddau a record byd ar Ddiwrnod Cerddoriaeth y BBC

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Bydd y Manic Street Preachers yn chwarae gig yng Nghastell Caerdydd

Mae Diwrnod Cerddoriaeth y BBC yn cael ei gynnal ar draws y DU am y tro cyntaf ddydd Gwener.

Yng Nghymru, bydd ymgais i dorri record byd am ddeuawd yn cael ei ganu gan bobl ar ochrau gwahanol o'r byd yn cael ei gynnal.

Mae'r diwrnod hefyd yn cyd-fynd gyda dau gyngerdd mawr gan fandiau The Manic Street Preachers a One Direction yng Nghaerdydd.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau yn y ddinas ac mae trefnwyr yn gofyn i bobl ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na gyrru.

Bydd y Manics yn chwarae gig arbennig yng Nghastell Caerdydd, fydd yn cael ei ddarlledu ar BBC2 fel rhan o ddathliadau Diwrnod Cerddoriaeth.

Bwriad y diwrnod arbennig yw "dathliad o gerddoriaeth sy'n ceisio dod a phobl ynghyd ar draws oedrannau a chymunedau drwy eu cariad at gerddoriaeth".

Bydd y diwrnod yn cynnwys amryw o raglenni, perfformiadau a chyngherddau ar draws y DU.

Disgrifiad o’r llun, Shân Cothi ac Andres Evans

Fel rhan o'r dathliadau, mae'r gantores a'r gyflwynwraig Shân Cothi yn ceisio pontio rhwng cyfandiroedd drwy ganu'r emyn draddodiadol Gymraeg Calon Lân yn fyw gydag Andres Evans, fydd ym mhen draw'r byd yn y Gaiman ym Mhatagonia, dros 7,000 o filltiroedd i ffwrdd.

Bydd y gân yn cael ei darlledu yn fyw ar Radio Cymru, Radio Wales a Radio 3.

Hefyd yng Nghaerdydd ddydd Gwener, mae'r grwp pop One Direction yn chwarae'r cyntaf o ddau gyngerdd yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae disgwyl i 70,000 o bobl fynd i'r stadiwm i weld y grŵp ar y ddwy noson, ac felly mae trefnwyr yn annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os yn bosib.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau yng nghanol y ddinas, a bydd bysiau gwennol ychwanegol yn rhedeg rhwng Pentwyn ar yr A48 i ganol y ddinas.

Bydd y bysiau yn dechrau am 13:00 ac fe fydd yr olaf yn gadael Churchill Way yn y ddinas am hanner nos.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Straeon perthnasol