Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn 'niweidio' prifysgolion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Athro Colin Riordan yn rhybuddio y byddai gadael yr UE yn golygu bod prifysgolion yn colli dylanwad

Byddai prifysgolion Cymru ar eu colled petai'r DU yn penderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl y corff sy'n cynrychioli prifysgolion yng Nghymru.

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi ymrwymo i gynnal refferendwm ar aelodaeth y DU yn yr UE erbyn diwedd 2017.

Mae'n 40 mlynedd union ers i bobl y DU bleidleisio ar aelodaeth yr UE.

Mewn cyfweliad arbennig gyda BBC Cymru, dywedodd yr Athro Colin Riordan, Cadeirydd Prifysgolion Cymru ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae'r UE yn cynnig manteision mawr o ran y system o gynghorau ymchwil sy'n gweithredu o fewn yr UE, ac mae hynny'n rhywbeth y gallwn o bosib golli mynediad iddo - yn sicr bydden ni'n colli dylanwad.

'Manteision enfawr'

"Ni fuaswn i'n gallu siapio'r ffordd y mae ymchwil yn cael ei wneud, ni fuasem ni'n gallu gosod y blaenoriaethau ym myd gwyddoniaeth o fewn yr UE, ac fe fyddai hynny'n niweidio prifysgolion."

Ychwanegodd bod "manteision enfawr" i'r hawl i fyfyrwyr a staff i symud yn rhydd rhwng gwledydd yr UE.

Disgrifiad o’r llun, Mae ASE UKIP, Nathan Gill, wedi gwrthod y byddai gadael yr UE yn cael effaith ar bartneriaethau prifysgolion

Mae pennaeth swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel, Berwyn Davies, wedi dweud bod "pryder petawn ni'n gadael y gallwn ni golli dylanwad, yn enwedig ar y rhaglenni sydd o fudd i Gymru ar hyn o bryd".

Petai'r DU yn gadael yr UE, dywedodd Mr Davies ei fod "yn bosib y buasem ni'n parhau gyda phartneriaethau ond yn sicr ni fyddai'r un dylanwad ac sydd yna ar hyn o bryd fel aelodau llawn a gweithredol o'r UE".

Er hynny mae Nathan Gill, ASE Cymreig UKIP, y blaid sy'n ymgyrchu dros adael yr UE, yn dweud: "Does dim sy'n digwydd ar hyn o bryd o ran cydweithio rhwng prifysgolion fyddai'n gorfod dod i ben."

Ychwanegodd: "Byddai DU annibynnol yn syml yn trafod gyda'i chymdogion Ewropeaidd am sut i gadw'r rhaglenni sydd o fudd i'r ddau ochr, yn yr un modd y mae'r DU yn ei wneud gyda'r 160 a mwy o wledydd sydd ddim o fewn yr UE."