Cau pwll Aberpergwm: Swyddi yn y fantol

Cyhoeddwyd

Fe allai pwll glo ger Glyn-nedd gael ei gau gan y cwmni Americanaidd sy'n berchen ar y safle, yn ôl undeb.

Dywed cangen de Cymru Undeb y Glowyr fod gweithwyr ym mhwll glo Aberpergwm wedi clywed am y cynllun i gau'r pwll mewn cyfarfod gyda phenaethiaid.

Mae perchnogion y pwll, Walter Energy, yn bwriadu dechrau cyfnod ymgynghorol o ddydd Gwener ymlaenac mae BBC Cymru wedi gofyn i'r cwmni am sylw.

Fe gollodd tua 300 eu swyddi yn y pwll cyn Nadolig 2012. Mae tua 60 o weithwyr yn cael eu cyflogi ar y safle.

Dywedodd Gwenda Thomas, Aelod Cynulliad Castell-nedd: "Rwyf yn gobeithio'n fawr y gall yr holl swyddi yn Aberpergwm gael eu hachub.

"Mae'n hanfodol i ffyniant a dyfodol Cymru fod cloddio glo dwfn yn parhau."

Straeon perthnasol